Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: Zakon propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika, može podnijeti prigovor direktoru JZU ili Zaštitniku prava. Po prigovoru pacijenta, direktor ili zaštitnik prava pacijenata najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora. Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa Zakonom

09.01.2017.


Zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja je u prvih 11 mjeseci 2016. godine podnijeto više od dvije hiljade pritužbi pacijenata, koje su se uglavnom odnosile na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika, dužinu čekanja na usluge i organizaciju rada službi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, ukupan broj podnijetih prigovora tom resoru i zdravstvenim ustanovama je 2.070, dok je prošle godine podnešeno ukupno 1906.

"Zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama je od 1. januara do 1. decembra podnešeno 1.906 prigovora, koji su se najvećim dijelom odnosili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika ili saradnika, dužinu čekanja na zdravstvene usluge i organizaciju rada zdravstvenih službi", ukazali su iz Ministarstva.

Najviše prigovora, od ukupnog broja, odnosilo se na Klinički centar Crne Gore - 788, zatim na Dom zdravlja Podgorica 871 i na Opštu bolnicu Bar 69.

"Te ustanove pružaju najveći broj usluga na godišnjem nivou, i proporcionalno navedenom imamo i najveći broj prigovora", pojasnili su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, zaštitnici prava pacijenta u tim ustanovama su jedni od najaktivnijih u rješavanju prigovora.

Ministarstvu zdravlja je do 1. decembra 2016. godine podnijeto 164 prigovora na rad zdravstvenih ustanova, od čega 40 na kvalitet zdravstvene usluge, 34 na postupak zdravstvenih radnika, 36 na organizaciju zdravstvene službe, dva na način naplaćivanja usluga, deset na vrijeme čekanja i 42 na "ostalo".

U zdravstvenim ustanovama Dom zdravlja Mojkovac, Opšta bolnica Cetinje, Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik, Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota i Zavod za transfuziju krvi tokom ove godine nije bilo pritužbi građana.

Iz Ministarstva su podsjetili da su sve javne zdravstvene ustanove (JZU) u Crnoj Gori krajem 2010. godine imenovale zaštitnike prava pacijenata, koji su počeli sa radom u januaru naredne godine.

Direktori JZU Ministarstvu podnose redovne kvartalne i godišnje izvještaje o podnijetim prigovorima pacijenata.

Zakon o pravima pacijenata ("Sl. list CG", br. 40/2010 i 40/2011 - dr. zakon) propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika, može podnijeti prigovor direktoru JZU ili Zaštitniku prava.

Po prigovoru pacijenta, direktor ili zaštitnik prava pacijenata najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa Zakonom.

Pacijenti imaju mogućnost podnošenja prigovora i Ministarstvu zdravlja. Ti prigovori se, kako je pojašnjeno iz Ministarstva, prosljeđuju zdravstvenim ustanovama na koje se odnose, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzetih mjera, o čemu pacijent bude obaviješten.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 07.01.2016.


Naslov: Redakcija