Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNE RASPRAVE O O NACRTIMA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE I O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM: Rasprave će trajati do 17. januara 2016. godine


Ministarstvo finansija pozvalo je zainteresovane da učestvuju u javnim raspravama o nacrtima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci i o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.

Javne rasprave o oba nacrta će trajati do 17. januara 2016. godine.

Zainteresovani komentare i sugestije mogu se dostaviti na e-mail adresu aleksandra.popovic@mif.gov.me.

Iz Ministarstva je objašnjeno da je Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore predviđeno njegovo potpuno usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, u skladu sa preporukama Evropske komisije (EK) iz Izvještaja o skriningu.

Predviđene izmjene i dopune bi trebalo i da doprinesu usklađivanju važećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US - dalje: Zakon) sa drugim zakonima, kao i unošenju rješenja koje je praksa u njegovoj primjeni utvrdila kao potrebu.

Nacrtom zakona se, između ostalog, predviđena integracija CBCG u Evropski sistem centralnih banaka, kroz dopunu važećeg Zakona poglavljima kojima se uređuje poslovanje CBCG od pristupanja Crne Gore EU i Evropskoj monetarnoj uniji (EMU).

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom takođe je predviđeno njegovo potpuno usaglašavanje sa zakonodavstvom EU i drugim zakonima, ali i zbog pravno–redakcijskih i jezičko-stilskih preciziranja određenih pojmova.

Izvor: Vebsajt RTCG, 07.12.2015.