Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Od 1. januara 2016. godine, majke troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, podnosiće zahtjeve za primanje doživotne mjesečne naknade. Od dokumenata su neophodni izvodi iz matične knjige rođenih djece, potvrda o radnom stažu ili potvrda o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju


Od 1. januara 2016. godine, majke troje i više djece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža, podnosiće zahtjeve za primanje doživotne mjesečne naknade. Majke troje i više djece će prilikom dostavljanja dokumenata biti u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Naknadu će primati i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, te roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama, primaće doživotnu mjesečnu naknadu.

Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, je istakla da su Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015 i 47/2015 - dalje: Zakon) propisana dva nova prava.

"Pravo na naknadu roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, kao i pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece", istakla je Kovačević.

Naknadu roditelju ili staratelju može ostvariti jedan od roditelja ili staratelja koje brine o navedenom licu. Visina naknade biće 193 eura.

Zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Žene koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža i troje i više djece primaće naknadu 40 odsto prosječne neto zarade. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 477 eura. To znači da će majke sa troje i više djece primati po 333, odnosno 193 eura.

U cilju što bolje primjene Zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad kada je u pitanju doživotna naknada za majke troje i više djece.

Kovačević je istakla i da je Zakon "nejasan i konfuzan".

"Ovakav Zakon nema ni jedna država u regionu. Ovakva vrsta stimulansa za rađanje djece se treba rješavati na drugačiji način. Ali Skupština je donijela ovakav Zakon, i Ministarstvo rada i socijalnog staranja će ga poštovati. Mi smo budžetom za 2016. godinu predvidjeli 13 miliona eura za ovu vrstu naknade, zato što ni do današnjeg dana ne znamo koliko žena će ostvariti ovo pravo", istakla je Kovačević.

Direktorica Zavoda zapošljavanje Crne Gore, Vukica Jelić, istakla je da će sve jedinice Zavoda biti operativne prilikom prijema zahtjeva.

"Stranka će se obraćati sa zahtjevom Centrima za socijalni rad, u kojima će navoditi da se nalazila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Nakon toga mi ćemo centrima za socijalni rad dostavljati potrebnu dokumentaciju", kazala je Jelić.

Majke troje i više djece će prilikom dostavljanja dokumenata biti obavezne da dostave izvode iz matične knjige rođenih djece, zatim potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Majke troje i više djece koje su u radnom odnosu, a koje ispunjavaju kriterijume za doživotnu naknadu, ne mogu primati platu i naknadu, već se moraju odlučiti za jednu od ove dvije varijante.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam hiljada žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

Izvor: Vebsajt CdM, 07.12.2015.