Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Vlada predlaže Ustavnom sudu da odbije predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o parničnom postupku, jer nije osnovan

08.11.2017.


Vlada Crne Gore predložila je da Ustavni sud odbije predlog za ocjenu ustavnosti Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015 i 51/2017 - dalje: Zakon) koji su podnijeli poslanici Demokratske Crne Gore.

Demokrate navode da su članom na osnovu kojeg državi i njenim organima, kao učesnicima u sudskim postupcima, pripada pravo na troškove prema advokatskoj tarifi, povrijeđena načela jednakosti i zabrane diskriminacije, jer su stranke u sudskom postupku, iako se nalaze u istoj situaciji, dovedene u različit položaj.

Crnogorska vlada smatra da podnijeti predlog nije osnovan.

Kako se navodi, osporenim članom propisano je da se odredbe Zakona o troškovima postupka primjenjuju i na stranke koje zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, da troškovi postupka obuhvataju i iznos troškova koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu i da su sredstva naplaćena po osnovu navedenih troškova prihod budžeta Crne Gore.

"Ovakvim propisivanjem postiže se jednak položaj stranaka i njihovih zastupnika, time što svaka stranka snosi jednak rizik od neuspjeha u sporu. Svako drugo rješenje narušilo bi jednakost u pogledu rizika od neuspjeha u sporu i dovelo bi do diskriminacije", kaže se u mišljenju Vlade.

Sredstva naplaćena po osnovu navedenih troškova, kako se ističe, ne pripadaju Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, već predstavljaju prihod države, kao stranke u postupku, koja je, u slučaju neuspjeha u sporu, dužna da protivnoj stranci naknadi troškove postupka.

"Neosnovani su navodi podnosilaca predloga da su osporenim članom povrijeđena načela jednakosti i zabrane diskriminacije i da je ograničeno pravo lica da tuže državu, odnosno pokrenu postupak za utvrđivanje da im je povrijeđeno određeno pravo pred nezavisnim i nepristrasnim sudom", smatra Vlada.

Kako se obrazlaže, stranka nema obavezu da unaprijed plati troškove postupka, već po njegovom pravosnažnom okončanju, u slučaju ako izgubi spor, kako je to i propisano Zakonom. "Na taj način svim strankama je obezbijeđen nesmetan pristup sudu".

"Drugo je pitanje plaćanje troškova postupka protivnoj stranci zavisno od uspjeha u sporu. Obavezivanjem stranke da u slučaju neuspjeha u sporu plati troškove postupka za zastupanje od strane Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa obezbjeđuje se jednak položaj stranaka u postupku", kažu iz Vlade.

Navodi se da se posebnim kategorijama i grupama lica (lica u stanju socijalne potrebe, sa invaliditetom), obezbijeđena besplatna pravnu pomoć i predviđena je mogućnost oslobađanja od troškova postupka, u skladu sa zakonom.

"Kada je u pitanju slučaj Airey vs. Ireland iz 1979. godine, na koji se pozivaju podnosioci predloga u namjeri da svoje navode predstave kao osnovane, ukazujemo da se odnosi na povredu prava na pristup sudu zbog onemogućavanja korišćenja besplatne pravne pomoći. Podnosiocu predstavke, koji nije imao finansijska sredstva za pokretanje postupka pred sudom, bilo je onemogućeno pravo na besplatnu pravnu pomoć, tako da ovaj slučaj ne može biti relevantan za predmetni predlog", kaže se u mišljenju.

Inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona podnijeli su poslanici Momo Koprivica, Zdenka Popović, Danilo Šaranović, Valentina Minić i Dženan Kolić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 06.11.2017.


Naslov: Redakcija