Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SAOPŠTENJE SA 92. SJEDNICE VLADE CRNE GORE: Između ostalog utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

08.10.2018.


Vlada Crne Gore je na danas održanoj 92. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima. Izmjenama se Zakon usaglašava sa Predlogom zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, koji na cjelovit način uređuje ovjeru i koji je obavezujući za sve pravne subjekte koji je vrše. Pored toga, propisana je obaveza notara da Agenciji za sprječavanje korupcije podnose izvještaje o prihodima i imovini, dok je sastavljanje notarskog akta suprotno odredbama posebnog zakona kojim se uređuju pitanja, pravila i odnosi koji su predmet notarskog akta, odnosno pravnog posla zaključenog pred notarom kvalifikovano kao teža povreda notarske dužnosti.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o državnim nagradama. Predlogom je utvrđeno da su, kao i do sada, državne nagrade: Trinaestojulska nagrada, Njegoševa nagrada, Oktoih, Petar Lubarda i Miroslavljevo jevanđelje. Definisano je da se Njegoševa nagrada dodjeljuje za ukupno stvaralaštvo, ne kao do sada za jedno djelo, dok se Trinaestojuslka nagrada dodjeljuje za sve oblasti rada i stvaralaštva. U raspravi je istaknuto da će se predloženim rješenjima obezbijediti bolji način vrednovanja umjetničkih dostignuća, cjelovitiji uvid u stvaralački opus autora koji pretenduje na nagradu, utemeljiti institucionalna organizacija i realizacija poslova koji prate dodjelu državnih nagrada, i doprinijeti jačanju značaja ovog instituta i boljoj valorizaciji crnogorskog kulturnog i duhovnog nasljeđa.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore kojim je, pored ostalog, utvrđena obaveza da se zastava stalno vije na zgradama lokalne samouprave i javnih ustanova čiji je osnivač država, odnosno opština. Predlog je u dijelu kaznenih odredbi, usaglašen sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona kojima se propisuju novčane kazne za prekršaje. Za prekršaje zakonskih odredbi propisane su novčane kazne od 1.000 do 20.000 eura za pravno lice, od 300 eura do 2.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, dok je za preduzetnika propisana kazna od 300 do 6.000 eura. Pored ostalog, novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne ustane prilikom izvođenja himne

Vlada je donijela Uredbu o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kojom se u nacionalno zakonodavstvo prenose propisi Evropske unije koji definišu da se proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba ovih supstanci moraju urediti potpunim ili djelimičnim zabranama ili drugim ograničenjima na osnovu procjene rizika.

Donijeta je i Odluka o utvrđivanju robe čiji je izvoz zabranjen, a namijenjena je za lišavanje života lica i robe čijom primjenom lice može da se izloži mučenju prilikom ograničavanja slobode, kontrole, nemira ili samozaštite i robe čiji uvoz i izvoz nijesu zabranjeni, a koja može da se koristi za usmrćivanje lica ubrizgavanjem smrtonosne injekcije (anestetička sredstva barbiturati sa kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem). Ovaj dokument je donijet u cilju ispunjenja preuzetih obaveza, usaglašavanja sa standardima EU u ovoj oblasti, unaprijeđenja normativnih pretpostavki za uspostavljanje državne kontrole radi ostvarivanja i zaštite bezbjednosnih i vanjskopolitičkih interesa Crne Gore, međunarodnog kredibiliteta i integriteta.

Vlada je usvojila Strategiju upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije za period 2019-2024. godine s Akcionim planom za njeno sprovođenje za period 2019-2020. godine.

Usvojena je Informacija o projektu “Finalizacija Studije zaštite područja Ulcinjske solane". Prilkom predstavljanja informacije navedno je da će Studija će biti proslijeđena Opštini Ulcinj na dalje postupanje proglašenja područja parkom prirode.

Vlada je usvojila i Informaciju o predsjedavanju Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom (JJI) u periodu maj 2018 - maj 2019. godine.

Na predlog Ministarstva ekonomije, Vlada se upoznala sa Informacijom o postupku po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine bijelih boksita sa ležišta “Poljane”, Prijestonica Cetinje. Imajući u vidu da je na Javni oglas stigla samo jedna ponuda, kojoj su članovi Tenderske komisije dodijelili svega pet bodova (od mogućih 20) po osnovu kriterijuma “reference ponuđača”, Ministarstvo ekonomije je, u smislu člana 37 Zakona o koncesijama, donijelo Odluku o poništavanju Javnog oglasa iz razloga dostavljanja ponude od strane samo jednog ponuđača.

U okviru kadrovskih pitanja za zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije, imenovan je Marko Mrdak, dosadašnji načelnik Odsjeka za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore.

Vlada je na dužnost sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava postavila dosadašnjeg vršioca te dužnosti Valona Dašaramija.

Za umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište imenovan je reditelj, Željko Sošić.

Data je saglasnost da se sa dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” - Podgorica razriješi Milan Radović zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona i da se na tu dužnost imenuje Rajko Kovačević.

Vlada je, na predlog Ministarstva vanjskih poslova, opozvala Damianoua Hristodoulosa sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore na Kipru sa sjedištem u Nikoziji jer je samoinicijativno i bez prethodne instrukcije ili saglasnosti Ministarstva podržao i suorganizovao u Moskvi i Kijevu promocije programa ekonomskog državljanstva Crne Gore koji Vlada još nije ni definisala. Dosadašnji počasni konzul je predstavljao svoju kompaniju Eurofast kao posrednika u pomenutim zemljama što je nespojivo sa njegovom dosadašnjom nadležnošću počasnog konzula na Kipru.

Vlada ovim šalje jasnu poruku da neće dozvoliti da ovaj program bude kompromitovan sa bilo koje adrese” - rekao je zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda premijer Duško Marković.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Crne Gore, 05.10.2018.


Naslov: Redakcija