Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODLAGANJE MEDICINSKOG OTPADA VELIKI PROBLEM CRNE GORE


Iako je u posljednjih deset godina unaprijeđena zakonska regulativa u vezi odlaganja otpada iz zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, većina njih nije primjenjivala propise, navodi se u Planu upravljanja medicinskim otpadom u Crnoj Gori od 2016. do 2020. godine, koji je pipremilo Ministarstvo zdravlja.

Upozorava se da je zagađenje iz zdravstvenih ustanova specifično i može da bude veoma opasno po zdravlje ljudi koji rade u zdravstvenim ustanovama, kao i stanovništva i ekosistema u kojem se taj otpad skladišti, zato odlaganje medicinskog otpada predstavlja jedan od velikih problema u Crnoj Gori.

Kako bi se prevazišli problemi ustanova u zdravstvenom sistemu, Ministarstvo zdravlja je pripremilo Plan upravljanja medicinskim otpadom.

Dokument je koncipiran na način da detaljno prikazuje analizu trenutnog stanja u zdravstvenim ustanovama, nakon čega su prepoznate mjere i aktivnosti kojim se planira prevazilaženje problema u upravljanju medicinskim otpadom.

"U zadnjih desetak godina je došlo do unaprjeđenja zakonske regulative vezane za odlaganje otpada iz zdravstvenih ustanova, ali bez obzira što je tačno propisano na koji način se mora sakupljati, sortirati i odlagati taj otpad, većina ustanovanjih nije primjenjivala propise”, kaže se u dokumentu Ministarstva.

Kako se navodi, kao polazna osnova za procjenu količine otpada su se mogli uzeti samo podaci koncesionara ili iz izvještaja dostavljanih Fondu za zdravstveno osiguranje.

"Uređivanje ove oblasti u svakom pogledu iziskuje finansijska sredstva, kako bi se približili standardima i implementirali propise koje Evropska unija propisuje”, kaže se u Planu.

Cilj ovog dokumenta je da se uspostavi dobra praksa upravljanja medicinskim otpadom, koja bi bila osnov za regulisanje funkcionisanja zdravstvenih ustanova i koja bi pokrivala sve administrativne nivoe.

U zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori vrši se razvrstavanje otpada na mjestu nastanka i on se transportuje do privremenog skladišta, koji se nalazi u okviru ustanove.

“Obučenost osoblja za razvrstavanje otpada, koji se nalazi u krugu ovih zdravstvenih ustanova, iako je više puta sprovedena obuka i dostavljena pisana uputstva, nije na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga je potrebna dodatna obuka i postavljanje pisanih procedura na svakom mjestu nastanka opasnog otpada”, kaže se u Planu.

Ocjenjuje se da je potrebno poboljšati opremljenost zdravstvenih ustanova odgovarajućom opremom za rukovanje otpadom, kao i opremom za zaštitu na radu osoba koje su u kontaktu sa medicinskim otpadom.

Nedovoljni materijalni i ljudski resursi, nedostatak saznanja o zdravstvenim rizicima i nedovoljna kontrola, kako se navodi, najčešči su problemi vezani za upravljanje medicinskim otpadom.

"Da bi se u narednom periodu, smanjila količina otpada, potrebno je da zdravstvene ustanove, poboljšaju sistem selektivnog sakupljanja opasnog otpada i da vrše selektivno sakupljanje komunalnog otpada”, smatra Ministarstvo zdravlja.

Izvor: Vebsajt CdM, 07.08.2016.