Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POGLAVLJE 8: Privrednike očekuju jednaki uslovi poslovanja i sigurnije investicije

08.07.2020.


Pregovori o Poglavlju 8 Konkurencija zvanično su počeli nakon nedavnog otvaranja, potvrdila je generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić.

Ona je objasnila da poštovanje slobodne konkurencije predstavlja preduslov za poslovni ambijent u kojem će svi učesnici na tržištu poslovati pod jednakim uslovima. Jakić, koja je i pregovaračica za to poglavlje, dodala je da će pregovori uticati na priliv novih ulaganja i sigurnost investicija.

Poglavlje Konkurencija je veoma kompleksno i obuhvata dvije oblasti: zaštitu konkurencije na tržištu i kontrolu državne pomoći. Pod zaštitom konkurencije se podrazumijevaju tri osnovna aspekta i to: zabrana zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu, zabrana zaključivanja sporazuma kojima se sprečava, ograničava ili narušava slobodna konkurencija na tržištu i ocjena dopuštenosti koncentracija učesnika na tržištu. Oblast kontrole državne pomoći obuhvata postupak dodjele i kontrole namjenskog korišćenja dodijeljene državne pomoći, radi zaštite konkurencije.

U ovom poglavlju se pregovara o usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i njegovoj efikasnoj implementaciji, uspostavljanju adekvatnog institucionalnog okvira i unapređenju administrativnih kapaciteta.

Pregovori su u toku, a njihova dinamika ne zavisi samo od Crne Gore, nego i od Evropske komisije. Usvojena je Zajednička pozicija sa EU i prezentovana su mjerila za privremeno zatvaranje ovog poglavlja. S tim u vezi, u narednom periodu će u fokusu biti nastavak rada na usaglašavanju zakonodavstva i njegovoj efikasnoj implementaciji, sa posebnim osvrtom na državnu pomoć. Zbog navedenog, trajanje pregovora je nezahvalno prognozirati.

Kako će pregovori o tom poglavlju pomoći crnogorskoj privredi, a kako građanima?

Jakić: Poštovanje slobodne konkurencije na tržištu predstavlja preduslov za obezbjeđivanje poslovnog ambijenta u kome će svi učesnici na tržištu poslovati pod jednakim uslovima, a što doprinosi stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija.

Priliv novih investicija treba da doprinese ravnomjernom razvoju države, smanjenju stope nezaposlenosti i povećanju životnog standarda svih građana. Kao rezultat zdrave tržišne utakmice građani dobijaju veću ponudu robe i usluga, kao i kvalitetnije i jeftinije proizvode i usluge.

Na koji način je regulisano evropsko konkurentno tržište? Koji su zahtjevi EU po pitanju konkurencije prema Crnoj Gori?

Jakić: Politika konkurencije je na nivou Evropske unije regulisana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, nizom regulativa i direktiva u oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći, kao i nacionalnim zakonodavstvom država članica.

Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji njeno unutrašnje tržište postaje dio zajedničkog tržišta, pa samim tim i slobodna konkurencija na tržištu postaje zajedničko pitanje i interes svih članica.

Zahtjevi Evropske unije po pitanju politike konkurencije naročito su usmjereni na to da Crna Gora pokaže spremnost da identifikuje sve eventualne povrede pravila konkurencije i državne pomoći, uz dodatno jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije kao nezavisnog operativnog tijela u ovoj oblasti.

Koja zemlja EU ima najbolje regulisano konkurentno tržište, na čiji model bi Crna Gora trebalo da se ugleda?

Jakić: Po našem mišljenju, ne može se govoriti o najbolje regulisanom tržištu sa stanovišta konkurencije u Evropskoj uniji, s obzirom na specifičnosti svakog od tržišta država članica EU i zajedničkog tržišta EU u cjelini. Sa stanovišta Crne Gore, potrebno je posmatrati i ustanoviti koji model je najbolje primjenljiv na Crnu Goru. U tom smislu, od velikog značaja su iskustva država članica koje su među posljednjima pristupile EU i prošle put i suočile se sa izazovima sa kojima se sada suočava Crna Gora. Na primjer, Crna Gora u kontinuitetu prati iskustva Hrvatske. Važno je napomenuti da Evropska komisija kroz programe pretpristupne pomoći stoji na raspolaganju da kroz tehničku pomoć pruži neophodnu podršku Crnoj Gori i zato smo partneri u ovom poslu, a ne samo dvije strane koje pregovaraju.

Zbog čega je, kako se može čuti, Konkurencija najzahtjevnije pregovaračko poglavlje?

Jakić: Ravnopravna tržišna utakmica, odnosno zaštita slobodne konkurencije na tržištu predstavlja jedan od osnovnih principa Evropske unije, pa zato EU insistira na dosljednom poštovanju pravila konkurencije. Ovo se ne odnosi samo na zaključivanje zabranjenih sporazuma, zloupotrebu dominantnog položaj a na tržištu i nedozvoljene koncentracije, već i na dodjeljivanje i kontrolu namjenskog korišćenja državne pomoći kojom se može narušiti slobodna konkurencija na tržištu.

 


IZVOR: Vebsajt CdM, 04.07.2020.


Naslov: Redakcija