Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POZIV ZA UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U IZRADU NACRTA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

08.06.2017.


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja upućuje

J A V N I P O Z I V

zainteresovanoj javnosti (građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima, svim zainteresovanim organizacijama, zajednicama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na adresu: Podgorica, Rimski trg 46 ili na e-mail: rahela.pupovic@mpr.gov.me.

Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima je Rahela Pupović, broj tel. 020/482-225.

Rok za dostavljanje inicijativa, prijedloga, sugestija i komentara na pripremu Nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu je 20 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare uzeti u obzir i razmotriti prilikom sačinjavanja Nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 06.06.2017.