Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

GODIŠNJA ZARADA OD BANKARSKIH PROVIZIJA 24 MILIONA EURA


Banke su u 2015. godini od usluga, odnosno provizija platnog prometa unutrašnjeg i sa inostranstvom zaradile 24,26 miliona eura.

Iz Centralne banke (CBCG) su, komentarišući ocjenu sa skupštinskog Odbora za ekonomiju da su naknade visoke i da bi trebalo preduzeti mjere da se one smanje, naveli da su naknade tržišna kategorija i Centralna banka ne može da se miješa u njihovo određivanje.

"Naknade za pružanje platnih usluga su tržišna kategorija i pružaoci platnih usluga ih samostalno utvrđuju shodno svojim poslovnim politikama. One nijesu predmet regulacije, niti ograničenja nadležnih organa", rekli su iz CBCG.

U Crnoj Gori su do usvajanja novog Zakona o platnom prometu ("Sl. list CG", br. 62/2013 i 6/2014 - ispr.), platne usluge mogle da pružaju samo banke i njihovi agenti.

"Usklađivanjem crnogorskog regulatornog okvira o platnom prometu sa pravnom tekovinom EU iz ove oblasti otvoreno je tržište za nove pružaoce platnih usluga – platne i institucije za elektronski novac", objasnili su iz CBCG.

Propisana je, kako se dodaje, obaveza pružaoca platnih usluga da, u svojim prostorijama za rad sa korisnicima i na svojoj internet stranici, objavi tarife po kojim naplaćuje naknade.

"CBCG na svom sajtu redovno izvještava o iznosima bankarskih tarifa. To korisnicima platnih usluga omogućava da donose adekvatnije odluke", naveli su iz CBCG.

U CBCG su rekli da nije moguće uporediti tarife.

"Naknade za pružanje platnih usluga ne mogu se precizno uporediti jer banke koriste različite obračune u zavisnosti od vrijednosti na nalogu i vremena njegovog izvršenja, klasifikacije klijenta", objasnili su iz CBCG na čijem sajtu se nalazi pregled tarifa.

U CBCG su rekli da poslovne banke bez ikakvih ograničenja obavljaju platni promet sa inostranstvom preko svojih matičnih banaka ili drugih stranih banaka u svijetu.

Izvor: Vebsajt CdM, 07.06.2016.