Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Porez na dobit nijesu prijavile 3.224 firme, a 2.987 njih nije podnijelo finansijske iskaze

08.05.2017.


Prijave poreza na dobit za prošlu godinu nije dostavilo 3.224 preduzeća, a 2.987 njih nije podnijelo finansijske iskaze, saopštili su iz Poreske uprave, koja je u aprilu naplatila 72,95 miliona eura bruto.

To je osam odsto više u odnosu na isti period prošle godine i četiri odsto iznad plana.

U preduzeća koja nijesu prijavila porez, za šta je rok istekao u aprilu, sada će ući inspektori.

"Zaključno sa 28. aprilom 23.643 obveznika podnijelo je finansijske iskaze za prethodnu godinu, dok je analizom ustanovljeno da 2.987 aktivnih poreskih obveznika to nije uradilo", ukazali su iz ove institucije.

Na dan 28. april ukupno 20.707 preduzeća podnijelo je godišnju prijavu poreza na dobit za 2016. godinu, dok je utvrđeno da 3.224 firme, aktivni poreski obveznici, nijesu ispunile tu obavezu.

Na pitanje koje sankcije će biti preduzete, iz Poreske uprave su ukazali da su već počeli da primjenjuju Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013 i 55/2016), član 42a i Zakon o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 52/2016), član 38 stav 3.

Iz ove institucije su naveli da su u aprilu naplatili 6,4 miliona eura poreza na dobit preduzeća, što je skoro 50 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period i od plana naplate.

"Od PDV je naplaćeno 12,38 miliona, odnosno 16 odsto više nego 2016. godine i 13 odsto iznad plana", saopšteno je iz Poreske uprave.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013 i 55/2016)

XIa KAZNENE ODREDBE

Član 42a*

(1) Novčanom kaznom od 550 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - poreski obveznik, ako:

1) ako ne obračuna, netačno obračuna ili ne uplati porez po odbitku na isplaćene prihode iz člana 29 ovog zakona;

2) ako u propisanom roku ne podnese izvještaj o obračunatom porezu po odbitku (član 29a);

3) nadležnom poreskom organu u propisanom roku ne podnese poresku prijavu ili ako uz prijavu ne dostavi dokaz o uplaćenom porezu, odnosno bilans uspjeha i bilans stanja (član 40 st. 2 i 3);

4) obračuna porez na dobit suprotno ovom zakonu.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 110 eura do 1.100 eura.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. list CG", br. 52/2016)

VII. KAZNENE ODREDBE

Iz Člana 38

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

3) ne dostavi Poreskoj upravi u pisanom i elektronskom obliku finansijske izvještaje i/ili izvještaj menadžmenta najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 10 stav 2);


IZVOR: Vebsajt RTCG, 05.05.2017.


Naslov: Redakcija