Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o obrazovanju Komisije za evropske integracije

08.05.2017.


Vlada Crne Gore je na 24. sjednici usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupka zaključivanja ugovora sa privatnim apotekama za izdavanje ljekova na recept. Tim povodom, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je zadužen da nakon sprovedene zakonske procedure, u drugom kvartalu 2017. godine, sa privatnim apotekama ugovori izdavanje ljekova na recept. Kroz Projekat uključivanja privatnih apoteka u Mrežu zdravstvenih ustanova građanima se omogućava da sa receptom propisanim od strane izabranog doktora mogu podići lijek, osim u 53 Montefarmove apoteke, i u više od 250 privatnih apoteka, koje bi na osnovu javnog poziva potpisale ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje. Na ovaj način će se privatnim apotekama omogućiti pristup tržištu maloprodaje ljekova i izdavanje ljekova na recept za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje pod jednakim uslovima, kao i apotekama Montefarma, obezbijediće se bolja dostupnost i snabdjevenost ljekovima, kao i konkurentnost na tržištu ljekova.

Usvojena je Informacija o donaciji Narodne Republike Kine. Vlada je istovremeno prihvatila Sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Crne Gore. Donacija u visini od 20 miliona kineskih juana (≈2,65 miliona eura) biće iskorišćena za projekat rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, kao i za druge infrastrukturne projekte za koje će se naknadno zaključiti odgovarajući sporazumi.

U skladu sa promjenama u organizacionoj strukturi ministarstava, Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za evropske integracije, koja kao radno tijelo Vlade prati rad strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, verifikuje izvještaje o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i sprovodi druge aktivnosti od značaja za evropsku integraciju Crne Gore.

U cilju racionalizacije, ekonomičnosti i bezbjednosti elektronske uprave, Vlada je usvojila Informaciju o upotrebi digitalnih sertifikata u ministarstvima i drugim organima državne uprave. Elektronski potpis i elektronska identifikacija predstavljaju važan segment elektronskog poslovanja. Primjenom ove tehnologije omogućava se provjera autentičnosti potpisnika, zaštita integriteta podataka koji se prenose i neporecivost elektronskog potpisivanja dokumenta. Korišćenjem digitalnog sertifikata se elektronskim putem potvrđuje veza između podataka za provjeru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Tim povodom, zaduženi su organi državne uprave da u određenom roku obezbijede tehničke uslove za punu implementaciju elektronske tehnologije u pripremi i procesuiranju dokumenata.

Vlada je usvojila i Informaciju o aktivnostima unapređenja saradnje sa dijasporom u Latinskoj Americi sa predlogom podrške realizaciji projekta "Crnogorska kuća" u Provinciji Ćako, Argentina. U diskusiji je istaknuta potreba očuvanja tješnjih veza pripadnika iseljenika iz Crne Gore sa matičnom zemljom, očuvanja i njegovanja jezika, kulture i tradicije, afirmacije i jačanja državnog identiteta i pripadnosti državi porijekla, te intenziviranja komunikacije i saradnje u oblasti nauke. U tom kontekstu, od posebne važnosti je Provincija Ćako u Argentini, u kojoj živi najveći broj potomaka crnogorskih iseljenika u Latinskoj Americi. Imajući to u vidu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve prenese finansijska sredstva u iznosu od 70.000 eura za realizaciju projekta izgradnje "Crnogorske kuće" u Provinciji Ćako u Argentini, 5.000 eura za štampanje knjige "Istorija Crne Gore" i 10.000 eura za stvaranje neophodnih administrativno-tehničkih pretpostavki za rad diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore u Argentini. Ministarstva kulture i prosvjete su zadužena da u okviru svojih sredstava obezbijede ukupno 17.000 eura za realizaciju projekta organizovanja kurseva crnogorskog jezika u Argentini i Urugvaju.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Sulja Mustafića na dužnost direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Dosadašnja direktorica Zavoda Vukica Jelić imenovana je na dužnost državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Vlada je dala ministru održivog razvoja i turizma saglasnost da razriješi dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Ervina Spahića zbog ukidanja Agencije za zaštitu životne sredine i donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, u čijem sastavu je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i da za vršioca dužnosti direktora Agencije imenuje Nikolu Medenicu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 04.05.2017.


Naslov: Redakcija