Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SAVJET CBCG: Realna stopa ekonomskog rasta 3,2 odsto


Savjet Centralne banke Crne Gore je na 85. sjednici usvojio:

  • Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore u 2015. godini,
  • Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2015. godini i
  • Izvještaj o stabilnosti cijena za 2015. godinu.

U Godišnjem izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore u 2015. godini konstatovano je da je 2015. godinu obilježio zadovoljavajući ekonomski rast, kroz intenziviranje aktivnosti u gotovo svim sektorima privrede.

Prema preliminarnim podacima Monstata, crnogorska ekonomija ostvarila je realnu stopu rasta od 3,2 odsto u 2015. godini.

Evidentan je rast ukupne industrijske proizvodnje, broja turista, te rast u građevinarstvu, šumarstvu, trgovini i saobraćaju u odnosu na stope iz 2014. godine. Likvidnost realnog sektora je djelimično poboljšana, a tendencije iz međunarodnog okruženja nijesu imale stabilan trend uticaja na crnogorsku privredu tokom prethodne godine.

Unaprijeđena je stabilnost finansijskog i bankarskog sektora uz evidentan pad ranjivosti iz oblasti kreditnog rizika banaka. Povećano interesovanje investitora materijalizovano je kroz otvaranje dvije banke i jedne mikrokreditne institucije. Konstatovano je da će izazovi dolaziti iz fiskalne sfere kroz rast deficita i nivoa javnog duga.

Navedene tendencije su obilježile izvještajnu godinu i potvrdile da je oporavak privrede, nakon krize, i dalje u toku i da su neophodne mjere strukturnih reformi i promjene modela rasta u domaćem ambijentu kako bi se osnažili domaći kapaciteti privrede, unaprijedila konkurentnost i podstakli potencijali rasta.

Ocijenjeno je da su aktivnosti Centralne banke u prethodnoj godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa.

Shodno tome, ključne aktivnosti Centralne banke odnosile su se na preventivno supervizorsko djelovanje, stabilizaciju i jačanje bankarskog sektora i podsticanje zdrave konkurencije. U tom pravcu, očekivanja su da će povećani broj poslovnih subjekta u bankarskom sektoru dovesti do povećanja konkurentnosti, kvaliteta usluga i kreditne aktivnosti pod povoljnijim uslovima.

Konstatovano je da su regulatorne aktivnosti Centralne banke u najvećoj mjeri bile determinisane pozicijom Crne Gore u procesu pregovara za pristupanje Evropskoj uniji. Savjet je ocijenio da se poslovanje Centralne banke zasnivalo na visokim standardima transparentnosti i principima društvene odgovornosti. CBCG je pozitivno poslovala i ostvarena je dobit od 1,17 miliona eura.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2015. godini konstatovano je da se postojeći nivo rizika može ocijeniti kao umjeren. Istaknuto je da i dalje relativno visok nivo nekvalitetnih kredita, i pored značajnog smanjenja tokom prethodne godine, čini ranjivim bankarski sistem. Finansijski rezultat na nivou sistema je bio negativan, primarno zbog primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR ("Sl. list CG", br. 46/2015), što se veoma negativno odrazilo na poslovanje jedne banke. Istovremeno, bankarski sektor je u 2015. godini bio izuzetno likvidan. Takođe, agregatni koeficijent solventnosti je bio značajno viši od zakonski propisanog. Istovremeno je došlo do rasta depozita, kreditne aktivnosti, bilansne sume i pada kamatnih stopa.

 U Izvještaju o stabilnosti cijena za 2015. godinu konstatovano je da su, nakon negativne inflacije u 2014. godini, godišnje stope inflacije u svim mjesecima 2015. godine imale pozitivan predznak. Ostvarena je godišnja stopa inflacije od 1,4 odsto, što je u skladu sa projekcijom iz godišnjeg Izvještaja o stabilnosti cijena za prethodnu godinu. 

Izvor: Vebsajt CdM, 07.04.2016.