Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA SUBVENCIJE U BILJNOJ PROIZVODNJI ZA 2018. GODINU: Rok za prijavu 31. maj 2018. godine

08.03.2018.


  • Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2018. godini nastavlja sa subvencijama u biljnoj proizvodnji.

Podrška se opredeljuju u vidu direktnih plaćanja za sve obradive površine u iznosu od 180 eura po hektaru. Pod obradivim površinom podrazumjeva se oranica sa poljoprivrednom kulturom, obradivo zemljište u stakleniku/plasteniku sa poljoprivrednom kulturom i površina pod višegodišnjim zasadom na kojoj se obavlja poljoprivredna djelatnost.

Sa ciljem uvođenja što većeg broja proizvođača u sistem direktnih plaćanja, smanjena je minimalna površina za podršku sa 0,5 hektara na 0,3 hektara, a minimalna čestica sa 0,3 na 0,1 hektara.

Za korisnike subvencija mlađe od 40 godina obezbjeđeno je dodatno plaćanje u iznosu do 10 eura po hektaru obradive površine. Takođe, zadržano je pravo da proizvođači višegodišnjih krmnih kultura, osim u godini zasnivanja usjeva, ostvaruju pravo na plaćanje u iznosu od 100€ i u naredne 4 godine za istu parcelu.

Pozivamo korisnike subvencija da podnesu zahtjev do 31. maja i prijave obradive površine pod ratarskim kulturama, krmnim biljem, voćnjacima i povrtarskim kulturama.

Pravo na podršku po ovom osnovu imaju proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan podnošenja zahtjeva za podršku, i zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

- Posjeduju zasad minimalne površine od 0,3 hektara. Ukoliko se sabiraju površine od dvije ili više parcela, svaka od njih mora biti najmanje površine 0,1 hektara;

- Upišu obradive površine za koje podnose zahtjev za plaćanje u Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP) do dana isplate;

- Poštuju principe dobre poljoprivredne prakse, redovno primjenjuju agrotehničke mjere;

- Blagovremeno dostave u cjelosti popunjen obrazac zahtjeva za podršku u kom su navedene sve obradive površine i površine koje će biti obrađene te godine;

- Proizvođači ratarskih, krmnih i povrtarskih kultura uz obrazac trebaju da dostave i fiskalni račun za sjemenski/sadni materijal.

Obrazac zahtjeva za podršku se može preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji.
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Napominjemo da je Obrazac zahtjeva potrebno dostaviti u dva istovjetna primjerka - jedan predstavlja Zahtjev za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji dok će se drugi obrazac smatrati Zahtjevom za registraciju poljoprivrednog proizvođača i prijavom proizvodnje u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Direktna plaćanja za maslinarstvo, vinogradarstvo, ljekovito i aromatično bilje biće bliže definisana Javnim pozivom koji će Ministarstvo objaviti u narednom periodu. Ovim Javnim pozivom biće definisani posebni uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja i procedura realizacije direktnih plaćanja za navedene sektore biljne proizvodnje.

U okviru direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji, Ministarstvo u 2018. godini kroz posebnu mjeru Agrobudžeta nastavlja i sa podrškom proizvodnji sjemenskog materijala, u iznosu do 700€/ha za osnovni sjemenski krompir, do 300€/ha za sertifikovani sjemenski krompir i do 300€/ha za sjemensku proizvodnju žitarica. Podržaće se proizvodnja sjemenskog materijala na minimalnoj površini od 0,5 hektara koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list RCG", br. 28/06, "Sl. list CG", br. 61/11, 48/15).

Direktna plaćanja se opredeljuju i za proizvodnju duvana i iznose 1.000,00 eura po hektaru površine zasađene ovom kulturom.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-292.

Ovdje možete preuzeti:


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 07.03.2018.


Naslov: Redakcija