Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA: Zajednica opština nije učestvovala u izradi zakonskih predloga

08.02.2019.


Zajednica opština (ZO) nije učestvovala u izradi novih zakonskih rješenja o lokalnim komunalnim taksama i administrativnim taksama, niti je resorno Ministarstvo finansija tražilo izjašnjenje od opštinskih vlasti u vezi dva važna akta koji su značajni za njihovo finansiranje.

To je istakao generalni sekretar ZO Refik Bojadžić u pismu premijeru Dušku Markoviću kojeg je pozvao da se poštuju zakonske obaveze kada je riječ o pripremi zakonskih rješenja koja se tiču funkcionisanja lokalnih vlasti. Pismo je dostavljeno i potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku Milutinu Simoviću i ministru finansija Darku Radunoviću.

Bojadžić u pismu navodi da pojedini državni organi opštinama ne dostavljaju predloge zakona i drugih akata na izjašnjenje, iako je to zakonska obaveza.

"Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018) (član 179) propisano je da organi lokalne samouprave u vršenju poslova iz svog djelokruga, između ostalog "učestvuju u pripremi zakona i drugih akata čija je sadržina od interesa za ostvarivanje i razvoj lokalne samouprave", dok je članom 181 utvrđeno da su "organi državne uprave dužni da u postupku pripreme zakona i drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno predloge zakona i drugih akata dostave opštini na izjašnjenje, odnosno asocijaciji opština", piše u pismu.

Bojadžić tvrdi da i pored ove imperativne odredbe jedan broj organa državne uprave nacrte, odnosno predloge zakona uopšte ne dostavljaju opštinama, odnosno ZO na izjašnjavanje ili skraćuje rokove za izjašnjavanje suprotno zakonu.

"Najnoviji primjeri ovakvog postupanja su Predlog zakona o administrativnim taksama i Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama. Iako se radi o zakonima koji su od posebnog značaja za finansiranje lokalne samouprave Ministarstvo finansija, kao obrađivač ovog propisa nije uključilo predstavnike opština u radnu grupu na pripremi zakona, niti, shodno zakonom utvrđenoj obavezi, dostavilo predloge ovih zakona ZO na izjašnjenje. Potpuno razumijemo i uvažavamo interese i zahtjeve Privredne komore, Unije poslodavaca i drugih partnera, ali smo duboko svjesni odgovornosti opština za izvršavanje zakonom utvrđenih nadležnosti i obaveza. Opštine i ZO su uvijek imale i imaju pozitivan odnos prema svim predlozima i inicijativama koje se tiču stvaranja uslova za dobar poslovni ambijent za započinjanje i razvoj biznisa i otvaranje novih radnih mjesta. To je materijalizovano kroz otvaranje više biznis zona i utvrđivanje brojnih olakšica i podsticaja za realizaciju projekata i podršku opština razvoju biznisa i otvaranju novih radnih mjesta", navodi se u pismu.

U pismu Markoviću ZO je istakla da dobar poslovni ambijent nije samo plaćanje što manjeg poreza, doprinosa, taksi ili naknada, već zahtijeva i postojanje određenog infrastrukturnog komfora. "Redovno održavanje kvalitetne putne i komunalne infrastrukture obezbjeđuje njenu punu funkcionalnost i efikasno pružanje usluga, što je od ključne važnosti za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti i razvoj biznisa. Odgovornost i obaveza da to obezbijedi je na opštinama. Sve to košta, jer ima svoju cijenu, za što je potrebno obezbijediti značajna sredstva", navodi se u pismu Bojadžića premijeru Markoviću.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Malidžan, 04.02.2019.


Naslov: Redakcija