Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA: Obveznicima ostavljen rok od 90 dana za defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa, a s obzirom da se radi o potpuno novom sistemu evidentiranja prometa u realnom vremenu

08.01.2021.


Poreska uprava (PU) će u narednom periodu primarno ulagati napore da obezbijedi prelazak svih privrednih subjekata na sistem evidentiranja prometa putem elektronske fiskalizacije.

Iz PU su ukazali da je Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Sl. list CG", br. 46/2019 i 73/2019) poreskim obveznicima ostavljen rok od 90 dana za defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa, a s obzirom da se radi o potpuno novom sistemu evidentiranja prometa u realnom vremenu.

Oni su poručili da će dalje aktivnosti biti prilagođene shodno zakonskim odredbama koje budu donijete u nadležnim institucijama

IZ PU su podsjetili poreske obveznike da je primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga počela od 1. januara, kada je sistem elektronske fiskalizacije pušten u produkciju.

"Važeći Zakon o fiskalizaciji uređuje postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, definiše obveznike fiskalizacije, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju", navodi se u saopštenju

Iz PU naglasili da je Zakon o fiskalizaciji stupio na snagu 8. avgusta 2019.godine, te da je poreskim obveznicima u kontinuitetu pružana podrška radi blagovremene pripreme za početak primjene istog.

"Na produkciono okruženje sistema do sada je prijavljeno 188 obveznika, a od početka primjene Zakona obveznici su do sada poslali 8.410 računa sa ukupnim iznosom prometa od 48.293 EUR", zaključuje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 04.01.2021.


Naslov: Redakcija