Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU

Član 1

U Zakonu o crnogorskom državljanstvu ("Sl. list CG", br. 13/2008, 40/2010, 28/2011, 46/2011 i 20/2014 - odluka US) poslije člana 3 dodaje se novi član, koji glasi:

,,Član 3a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu".

Član 2

U čl. 9 i 21 i članu 24 stav 1 tačka 3 riječ:,,garancija" u različitom padežu, zamjenjuje se riječima:,,garantni akt" u odgovarajućem padežu.

Član 3

U članu 12 st. 2 i 3 riječi: "Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave" zamjenjuju se riječima: "organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove".

Član 4

U članu 29 stav 4 riječ:,,konačno" briše se.

Član 5

U članu 44 stav 3 briše se.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 28.12.2015.