Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Od 1. januara 2016. godine počela sa radom Agencija za sprečavanje korupcije. Formiran je poseban odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača


Agencija za sprečavanje korupcije spremna je da uspješno realizuje sve svoje nadležnosti, među kojima su i one koje se odnose na kontrolu i nadzor nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja, ocijenio je direktor Agencije, Sreten Radonjić. Prema njegovim riječima, Agencija će posebnu pažnju posvećivati zaštiti zviždača. Formiran je poseban odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača.

On je rekao da očekuje dobre rezultate i podršku dobronamjernih građana, političkih partija, nevladinog sektora i medija, i poručio je da će "bezuspješni pokušaji diskreditacije Agencije biti podstrek za efikasan i visokoprofesionalan rad na dobrobit svih građana Crne Gore".

"Vjerujem da će Agencija imati konkretne i mjerljive rezultate. Zaposleni u njoj imaju velike stručne potencijale, tako da ne sumnjam da ćemo odgovoriti svim radnim izazovima, a posebno prioritetnim zadacima", kazao je Radonjić.

On je naglasio da je Agencija nezavisna i samostalna, i da neće biti političkih uticaja na njen rad.

"Savjet Agencije podnosi Skupštini Crne Gore godišnji izvještaj o njenom radu. Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 - dalje: Zakon) predviđa da rad članova Savjeta i direktora Agencije u obavljanju poslova utvrđenih pomenutim Zakonom ne smije biti predmet nezakonitog i nedozvoljenog uticaja. Dakle, uticaji i pritisci predstavljali bi jasno kršenje Zakona", naveo je Radonjić.

On smatra da ima dosta prostora za utvrđivanje nezakonitog bogaćenja kroz primjenu ovlašćenja iz Zakona i da i u važećem krivičnom zakonodavstvu postoji niz krivičnih djela koja tretiraju pitanja nezakonito stečene imovine, kao i instituti za njeno oduzimanje.

"Stoga, pravni okvir koji državni organi imaju na raspolaganju omogućava efikasnu kontrolu u borbi protiv svih vidova kriminala, što svakako ne isključuje mogućnost izmjene pojedinih zakonskih rješenja", rekao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, Agencija će posebnu pažnju posvećivati zaštiti zviždača.

"Formiran je poseban odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača. Agencija će postupati po prijavama u slučajevima kada su one osnovane i sačinjavati mišljenja sa preporukama. Štitiće zviždača ukoliko mu je nanijeta šteta, odnosno ukoliko postoji mogućnost nastanka štete", precizirao je Radonjić.

Izvor: Vebsajt RTCG, 06.01.2016.