Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MONSTAT OČEKIVAO BOLJU OCJENU EK O NAPRETKU U POGLAVLJU 18

07.12.2016.


Zavod za statistiku Monstat očekivao je bolju ocjenu u Izvještaju o napretku, koji je nedavno objavila Evropska komisija (EK), saopštila je njegova direktorka Gordana Radojević.

Ona je navela da je posljednji izvještaj EK na objektivan i realan način predstavio stanje i godišnji napredak u poglavlju 18 za gotovo svaku oblast, s tim da su dobili ocjenu "umjereni nivo spremnosti", kako stoji i u sažetku Izvještaja o progresu, koji je objavljen sa sajtu EK.

 Bez obzira na to, kako je dodala, obaveza usklađivanja makroekonomske i biznis statistike ostaje do ulaska u EU, jer su završna mjerila za zatvaranje poglavlja 18 u vezi sa tim statistikama.

"Monstat zajedno sa EU i ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) od 2003. godine radi na razvoju sistema makroekonomske i biznis statistike, te stoga danas imamo uspostavljen sistem nacionalnih računa, kao i razvijen obračun bruto domaćeg i bruto nacionalnog proizvoda u skladu sa ESA 2010 metodologijom, kao i drugih makroekonomskih pokazatelja", rekla je Radojević.

Ona je, odgovarajući na pitanje koliko je statistika Monstata pouzdana i tačna, navela da je to u mjeri u kojoj to zahtijevaju postulati statistike kao nauke.

"Na bazi dosadašnjih kontrola rada Monstata, vrhovno evropsko statističko tijelo - Eurostat je zaključio da su ključni principi proizvodnje zvanične statistike (pouzdanost, tačnost, nepristrasnost, blagovremenost) garantovani posebnim zakonom, kao i da se primjenjuju u Monstatu", navela je Radojević.

Kao poseban kvalitet zvanične statistike, Eurostat navodi činjenicu da je u Crnoj Gori zakonom obezbijeđena profesionalna nezavisnost Monstata od uticaja političkih, administrativnih i regulatornih organa i tijela, te da se nezavisnost ogleda i u praksi.

"Monstat je ispunio sve obaveze shodno planu i rokovima koji su bili definisani programom pristupanja Crne Gore EU za period od 2014. do 2018. godine, čime je realizacija obaveza bila 100 odsto. U pogledu usklađivanja zvanične statistike i standardizacije procesa rada i upravljanja, Monstat sarađuje sa Eurostatom svakodnevno, bilo da su njihovi kod nas ili naši kod njih", precizirala je Radojević.

Ona je, odgovarajući na pitanje koja je uloga Monstata u pregovorima sa EU i kojim statistikama se u tom procesu daje prioritet, navela da je njihov zadatak da obezbijede podatke u skladu sa EU standardima, koji služe kako za potrebe kreiranja politika i za praćenja ispunjenja ciljeva usvojenih politika.

"Poglavlje 18, Statistika je otvoreno krajem 2014. godine i Monstat je do sada bio jedini organ u državnoj upravi čiji su prvi predlog pregovaračke pozicije EK, odnosno članice EU prihvatile u cjelosti", dodala je Radojević.

Monstat trenutno ima 105 zaposlenih na neodređeno i 15 na određeno vrijeme, dok je sistematizovano 200 radnih mjesta.

"U kontinuitetu radimo na jačanju kadra i smatram da smo u to najviše uložili od svih institucija u posljednjih pet-šest godina", zaključila je Radojević.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 06.12.2016.


Naslov: Redakcija