Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O SUDSKIM VJEŠTACIMA: Vještaci tvrde da nisu obveznici PDV-a, te da poreske obaveze izmiruju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica

07.11.2019.


Nemam namjeru da Poreskoj upravi dostavim informacije o svojim prihodima, jer nijesam PDV obveznik, ukazao je vještak ekonomske struke Milenko Popović, navodeći da je od PU dobio poziv da dostavi te informacije.

Ukazao je da PU po matičnom broju može imati uvid u sve njegove prihode, te ne vidi potrebu da ih lično dostavlja.

"Mi ne možemo biti obveznici nečega što ne možemo da naplatimo, jer da smo PDV obveznici ispostavljali bismo troškovnik uvećan za PDV. Postoje zvanična tumačenja u kojima je izričito navedeno da se PDV ne odnosi na vještake, jer je riječ o povremenom poslu", ukazao je Popović, dodajući da smatra da je u pitanju ili greška ili nečiji hir.

Na pitanje da li u slučaju da njihov godišnji promet premaši 18 hiljada eura i vještaci postaju poreski obveznici, Popović odgovara da taj iznos nema nikakvog značaja, imajući u vidu da njihovu djelatnost reguliše Zakon o sudskim vještacima ("Sl. list CG", br. 54/2016), te da poreske obaveze izmiruju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016).

On navodi da vještaci ispostavljaju sudovima troškovnik, koji im isplaćuju neto iznos nakon što se odbije devet odsto poreza i 15 odsto prireza na visinu obračunatog poreza.

Objašnjava da se njihov aranžman poreski tretira kao ugovor o djelu.

Isto ovo navedeno je u poreskoj praksi na internet stranici Poreske uprave.

Prihod koji ostvari fizičko lice koje djelatnost vještaka obavlja povremeno, ima tretman prihoda od drugih samostalnih djelatnosti koje nijesu osnovna djelatnost poreskog obveznika, a povremeno se obavljaju radi ostvarivanja prihoda. Sagiasno odredbama člana 48. stav 5. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, porez na prihode ostvarene od drugih samostalnih djelatnosti obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac prihoda pri svakoj isplati, po stopi od devet odsto na poresku osnovicu koja predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda iz člana 20 stav 2 Zakona. Na teret isplatioca se saglasno odredbama člana 7 stav 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/2019) obračunava i plaća prirez porezu na dohodak fizičkih lica po stopi utvrđenoj odlukom jedinice lokalne samouprave na osnovicu koju čini obračunati porez na dohodak stoji u poreskoj praksi za septembar prošle godine.

Da sudski vještaci ne mogu biti PDV obveznici, smatra i vještak za telekomunikacije Predrag Boljević, koji je, kako je ukazao, za posljednjih pet godina prihodovao 84,5 hiljada eura.

Na pitanje da li su vještaci utajili porez, Boljević odgovara odrečno objašnjavajući da bi utaja bila da su vještaci PDV naplatili, ali ga nijesu proslijedili PU. Navodi da vještaci nijesu naplaćivali PDV, jer nemaju zakonsku mogućnost da to učine.

"Sve i da su vještaci naplatili PDV, naplatili bi ga od države i vratili državi, pa bi ovom transakcijom, kojih tokom godine ima na hiljade, jedinu korist imale banke koje bi naplatile proviziju", smatra Boljević i ističe da vještaci ne ispostavljaju fakturu, već se njihov rad plaća u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima, gdje je precizno navedeno ko i kako ih nagrađuje.

Nakon što vještak podnese troškovnik sa količinom utrošenih sati po pojedinim stavkama, sud rješenjem određuje visinu nagrade.

"Neka promijene Zakon o sudskim vještacima i neka kažu da se PDV obračunava, pa kada sudovi počnu da ga obračunavaju, mi ćemo plaćati", poručio je Boljević, koji kaže da od PU nije primio poziv da dostavi informacije o prihodima.

Iz Poreske uprave nema odgovora da li su, kako javljaju neki mediji, krenuli u provjeru prihoda sudskih vještaka, za koje je utvrđeno da su za pet godina od sudova i tužilaštva naplatili 4,1 milion eura. Tako se nije moglo saznati ni da li prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017 i 46/2019 - dr. zakon), bez obzira što je njihova djelatnost regulisana posebnim zakonom, sudski vještaci postaju PDV obveznici ukoliko njihov promet premaši 18 hiljada eura.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 05.11.2019.


Naslov: Redakcija