Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA CG: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu raspisao Javni poziv za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika

07.11.2017.


Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore Na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list CG", br. 59/2017 - prečišćen tekst), a u vezi člana 26 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu ("Sl. list CG", br. 11/2015 i 42/2015) raspisuje

J A V N I P O Z I V

Za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika

Za člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika može biti birano lice koje pored opštih uslova za rad u državnom organu, propisanih članom 32 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 39/2011, 50/2011 - ispr., 66/2012, 34/2014, 53/2014 - dr. zakon i 16/2016 - dr. zakon), ispunjava i posebne uslove, propisane članom 26 stav 1 Zakona o Državnom tužilaštvu, i to:

-da ima najmanje deset godina radnog iskustva na pravnim poslovima i uživa lični i profesionalni ugled, da nije osuđivano za krivična djela koja čine državne tužioce nedostojnim za obavljanje tužilačke funkcije u skladu sa ovim zakonom.

Uz prijavu koja sadrži: ime i prezime, adresu, kratku biografiju kandidata, e-mail adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju:

  • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte;
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
  • diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
  • uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu;
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti; i
  • druge dokaze.

 Napomena: Uvjerenje nadležnog ministarstva da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribaviće se po službenoj dužnosti.

Mandat člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika traje četiri godine.

Prijave na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti pisarnici Skupštine Crne Gore ili putem pošte na adresu:

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 10, sa naznakom: "Za javni poziv za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika".

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 06.11.2017.


Naslov: Redakcija