Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CRNA GORA SPREMNA ZA OTVARANJE PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 27: Planirano je da do kraja 2018. godine domaći propisi budu usklađeni s pravnom tekovinom EU za životnu sredinu i klimatske promjene koja je sad na snazi


Crna Gora je ostvarila ozbiljan napredak u dostizanju standarda Evropske unije (EU) kad je u pitanju zaštita životne sredine i klimatskih promjena i spremna je za otvaranje Poglavlja 27, naveli su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Direktorica Direktorata za EU integracija u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marija Vukčević, rekla je da je planirano da do kraja 2018. godine domaći propisi budu usklađeni s pravnom tekovinom EU za životnu sredinu i klimatske promjene koja je sad na snazi.

Ona je podsjetila da Crna Gora planira da bude spremna za članstvo u EU do 2020, tako da će i u oblasti životne sredine do tog datuma ispunjavati skoro sve evropske standarde.

"Međutim, za dostizanje određenih standarda EU Crnoj Gori su neophodna velika finansijska sredstva za izgradnju infrastrukture, kao što je slučaj sa prečišćavanjem komunalnih otpadnih voda, tako da će prema sadašnjim planovima Crna Gora te standarde u potpunosti dostići 2035. godine", rekla je Vukčević.

Kako je navela, do sada je odrađen ogroman posao, za skoro sve opštine na primorju završena je infrastruktura za tretman komunalnih otpadnih voda.

Prema njenim riječima, sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Ulcinju i Baru do 2020. Crna Gora će riješiti pitanje komunalnih otpadnih voda u skladu sa EU standardima na kompletnom primorju.

"Primjera radi, kad je riječ o standardima EU u oblasti sakupljanja i tretmana komunalnog otpada, napredak u primjeni standarda se razlikuje od opštine do opštine", precizirala je Vukčević.

Ona je dodala da je u Opštini Mojkovac komunalno preduzeće uspostavilo sistem odvojenog sakupljanja komunalnog otpada - papira, kartona, limenki, najlona, plastične ambalaže.

"Domaćinstva odvajaju papir, limenke i plastičnu ambalažu a onda se tako odvojen otpad odvozi određenim danima. Uporedo sa tim rade i na edukaciji građana kroz projekat "Razmisli, i otpad je resurs!", navela je Vukčević.

Ona je istakla da je za otvaranje pregovora u Poglavlju 27 Crna Gora već sada spremna, jer ima jasno definisan plan na osnovu kojeg će u naredne četiri godine sprovoditi prenošenje pravne tekovine EU za životnu sredinu i klimatske promjene u domaće propise i uspostaviti primjenu tih propisa.

Vukčević je rekla da Crna Gora zna koliko će usklađivanje zakona da košta i koliko će ljudi biti potrebno da bi se taj posao uspješno doveo do kraja.

"Ono što će biti poseban izazov jeste prilagođavanje institucija novim obavezama koje proizilaze iz preuzimanja pravne tekovine EU i nedostatak stručnog kadra za pojedina pitanja u okviru životne sredine i klimatskih promjena, a posebno na nivou lokalnih samouprava gdje u prosjeku imate jednu osobu koja pokriva sve segmente ovih oblasti", rekla je Vukčević.

Ona je navela da je Crna Gora ispunila uslov za otvaranje pregovora.

"Savjet EU je tražio da Crna Gora izradi sveobuhvatnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine za Poglavlje 27 kao uslov za otvaranje pregovora. Vlada je tu strategiju, nakon odobrenja Evropske komisije (EK), usvojila krajem jula ove godine", pojasnila je Vukčević.

Izvor: Vebsajt RTCG, 05.11.2016.