Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE UPUTILO JAVNI POZIV ZA DAVANJE PREDLOGA I SUGESTIJA NA STRATEGIJU REFORME JAVNE UPRAVE 2021-2025

07.08.2020.


Svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare zainteresovani mogu u pisanom obliku dostaviti na adresu Rimski trg, br. 45, 81000, Podgorica, a u elektronskom obliku na e-mail adrese ivana.krstajic@mju.gov.me i ana.gojkovic@mju.gov.me.

Strategijom reforme javne uprave 2021-2025 će se na osnovu rezultata eksterne evaluacije o sprovođenju Strategije reforme javne uprave 2016-2020 definisati dalji pravci reforme javne uprave, oblasti i ciljevi reforme, indikatori uspjeha, način praćenja i sprovođenja strategije, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za proces reforme javne uprave, za navedeni period. Akcionim planom za period 2021-2022 će se definisati aktivnosti, nadležne institucije, rokovi, indikatori, kao i potrebna budžetska sredstva, izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za sprovođenje strategije.

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2021-2025, trajaće do 1.oktobra 2020.godine.

Ministarstvo javne uprave će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka za dostavljanje predloga.

Ministarstvo javne uprave će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2021-2025.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva javne uprave, 05.08.2020.


Naslov: Redakcija