Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVI ZAKON O ENERGETICI: Potrošači mogu o svom trošku napraviti priključak na mrežu a CEDIS je dužan da ga otkupi

07.08.2020.


Prema izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koje je nedavno usvojila Skupština, buduće korisnike očekuje jeftinije i brže priključenje. Novo zakonsko rješenje, podnosiocu zahtjeva pruža mogućnost da, ukoliko nije zadovoljan ponuđenim rokom za izvođenje radova na izgradnji infrastrukture, može o svom trošku da izvodi radove na izgradnji priključka.

"U tom slučaju je CEDIS (Crnogorski elektrodistributivni sistem) dužan da otkupi tako izgrađenu infrastrukturu, po postupku i na način koji će biti propisan podzakonskim aktima. Drugim riječima, prema novom konceptu plaća se jedna naknada za priključenje, čija visina zavisi od priključne snage, a koja će se utvrđivati metodologijom Regulatorne agencije za energetiku", istakli su u CEDIS-u.

U CEDIS-u objašnjavaju da su troškovi priključenja različiti, te da zavise od vrste priključka i naponskog nivoa.

"Predmetnim aktima je jasno definisan način utvrđivanja visine naknade, pa je lako doći do iznosa naknade u svakom pojedinačnom slučaju. Izvođenje radova na priključku budući korisnik može povjeriti CEDIS-u ili angažovati ovlašćenu kompaniju koja će radove izvesti o trošku investitora. Kada radove na izgradnji priključka izvodi CEDIS, troškovi se utvrđuju prema Metodologiji za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije i Odluci o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije. U slučaju da investitor o svom trošku gradi priključak, u obavezi je da ga prenese u osnovna sredstva CEDIS-a", precizirali su predstavnici kompanije.

Oni su naveli i da će, nakon što izmjene i dopune stupe na snagu, pristupiti izradi jednostavnije procedure priključenja kroz pet, umjesto sedam koraka. To znači da će budući korisnici najprije podnijeti CEDIS-u zahtjev investitora za priključenje objekta, nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju.

CEDIS će, zatim, dostaviti korisniku obavještenje o ispunjenosti uslova iz ugovora, nakon što korisnik dostavi kompletnu dokumentaciju vezanu za priključenje.

"CEDIS priključuje objekat na mrežu u roku od sedam dana od prijave od snadbjevača. U pojedinim koracima investitor ne učestvuje direktno, kao u petom koraku u kojem snabdjevač dostavlja CEDIS-u informaciju o zaključivanju Ugovora o snabdijevanju, nakon čega CEDIS vrši aktivaciju, odnosno priključenja korisnika, pa možemo govoriti o manjem broju koraka za samog investitora, odnosno budućeg korisnika", objasnili su u CEDIS-u.

Korisnici su, prije izmjena Zakona, najprije podnosili zahtjeve za izdavanje saglasnosti, nakon što je investitor dobio urbanističko-tehničke uslove i u skladu sa njima izradio tehničku dokumentaciju, na koju je CEDIS u postupku revizije dao saglasnost.

"Prilikom izdavanja saglasnosti za priključenje, investitor odlučuje da li će radove na priključku izvesti samostalno ili će ih povjeriti CEDIS-u. Troškovi priključenja utvrđuju se rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje. Ukoliko korisnik odluči da radove na priključku izvodi samostalno, u ovom koraku potrebno je da odabere ovlašćenu kompaniju koja će izvoditi radove. Kada je odabran izvođač radova, pristupa se izgradnji infrastukture za priključenje", naveli su u CEDIS-u.

Ukoliko elektroenergetski vod za priključenje objekta korisnika, kako su dodali, prelazi preko puta, potrebno je da investitor ishoduje odgovarajuću dozvolu za iskopavanje.

Dosadašnja procedura je podrazumijevala i da se investitor obrati CEDIS-u zahtjevom za zaključenje ugovora o priključenju nakon završetka radova i konstatacije da su izvedeni u skladu sa izdatom saglasnošču sa priključenje.

Nakon zaključenja ugovora o priključenju sa CEDIS-om, investitor se obraća snabdjevaču radi zaključenja ugovora o snabdijevanju čemu slijedi priključenje korisnika na distributivnu mrežu.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 05.08.2020.


Naslov: Redakcija