Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USPOSTAVLJEN SISTEM ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

07.08.2017.


Ministarstvo javne uprave je, za relativno kratko vrijeme, uspjelo da uspostavi sistem koji može da odgovori izazovnim i zahtjevnim zadacima reforme u toj oblasti, kazala je ministarka u tom resoru, Suzana Pribilović.

„Prije svega, stvorili smo novi institucionalni mehanizam koordinacije javne uprave, sa posebnim akcentom na reformu javne uprave“, kazala je Pribilović.

Kako je navela, zaokružili su zakonodavni i institucionalni okvir za saradnju sa nevladinim organizacijama i stvorili sve preduslove za nesmetanu primjenu novog Zakona o upravnom postupku.

„Ubrzali smo proces reforme javne uprave, pripremili niz zakona u oblasti lokalne samouprave od kojih posebno ističem Zakon o prijestonici“, dodala je Pribilović.

Prema njenim riječima, značajno su unaprijedili rad elektronske uprave i kroz novi Zakon o elektronskom potpisu i identifikaciji stvorili uslove za kvalitetno elektronsko poslovanje.

„Uspostavili novi sistem zaštite od sajber napada i, zahvaljujući stručnom i profesionalnom odnosu, uspjeli da zaštitimo sistem od sajber napada u prethodnom periodu. Radili smo na jačanju kapaciteta upravne inspekcije, kao i na drugim aktivnostima iz naše nadležnosti“, navela je Pribilović.

Takođe je, kako je kazala, rađeno na punoj implementaciji Akcionog plana za realizaciju Strategije reforme javne uprave do 2020. godine, i doneseno više zakona i podzakonskih akata.

 Pribilović je rekla da su realizovane sve aktivnosti iz tematskog i normativnog dijela Programa rada Vlade za prvi kvartal.

„A dvije obaveze, izrada novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima i izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, planirane za drugi kvartal, odložili smo imajući u vidu da se radi o značajnim sistemskim zakonima, za čije donošenje je bilo potrebno dodatno usaglašavanje sa partnerima iz Evropske komisije i šire konsultacije“, pojasnila je ona.

 

Oba zakona se, prema riječima Pribilović, nakon završene javne rasprave, pripremaju za razmatranje na Vladi.

„Takođe, izmjene i dopune zakona o glavnom gradu i o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, uz Zakon o lokalnoj samoupravi, predstavljaju naš napor da unaprijedimo postojeći normativni okvir za održivo funkcionisanje i reformu lokalnih samouprava, i njihov dalji ekonomski razvoj“, kazala je Pribilović.

Ona je dodala da su usvajanjem novog Zakona o Prijestonici normativno uređeni i ojačani uloga i status Prijestonice u sistemu Crne Gore, i stvorene pretpostavke za dalji razvoj Cetinja.

Na pitanje koji su proriteti u radu Ministarstva u narednom periodu, ona je rekla da su posvećeni ispunjenju obaveza iz Programa rada Vlade, ali i implementaciji aktivnosti koje se odnose ispunjenje ciljeva iz Strategije reforme javne uprave - stvaranje efikasne i servisno opredijeljene javne uprave, koju karakteriše rast povjerenja građana i privrede u njen rad.

U pripremi je, kako je navela, i novi Akcioni plan za reformu javne uprave do 2020. godine koji će Vlada usvojiti krajem godine, a koji treba da uspostavi bolji monitoring i evaluaciju ciljeva zacrtanih strategijom.

Govoreći o radu Upravne inspekcije, Pribilović je kazala da je u ovoj godini povećan broj sprovedenih inspekcijskih nadzora za oko 20 odsto, u odnosu na isti period prošle.

Prema njenim riječima, nepravilnosti se uglavnom, odnose na nezakonito imenovanje, ćutanje administracije, nezakonito raspisivanje javnog konkursa i povrede pravila Zakona o upravnom postupku i službeničke odnose.

U toku su, dodala je Pribilović, i aktivnosti popunjavanja radnih mjesta koji će kadrovski ojačati Upravnu inspekcije.

„U narednom periodu posebno ćemo raditi na jačanju kapaciteta upravne inspekcije, jer cijenimo da je ovo segment koji se mora unaprijediti, a naročito imajući u vidu značaj upravne inspekcije u reformskim procesima. Bez kvalitetne i stalne kontrole teško da mozemo govoriti o kvalitetnom upravnom sistemu“, naglasila je Pribilović.


IZVOR: RTCG, 06.08.2017.