Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 7. jula 2016. godine nastavak šeste śednice prvog redovnog zasijedanja - Razmatranje prijedloga zakona


Nastavak šeste śednice prvog redovnog zasijedanja biće održan 07. jula 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Plenarnoj sali.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine Crne Gore;

2. Prijedlog zakona o sudskim vještacima;

3. Prijedlog zakona o tumačima;

4. Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti;

8. Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama;

13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

15. Prijedlog zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom;

16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;

17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu;

18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika;

19. Prijedlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa;

20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama;

21. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti;

22. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu;

23. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;

24. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini;

25. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;

26. Prijedlog zakona o biocidnim proizvodima;

27. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

28. Prijedlog zakona o zaštiti prirode;

29. Prijedlog zakona o održavanju stambenih zgrada;

30. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu;

31. Prijedlog zakona o vinu;

32. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju;

33. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;

34. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu;

35. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu;

36. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata;

37. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada;

38. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

39. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

40. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim odlikovanjima i priznanjima;

41. Prijedlog zakona o mladima;

42. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama;

43. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija;

44. Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti;

45. Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;

46. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nacionalnim parkovima Crne Gore;

47. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;

48. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

49. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju;

50. Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u Misiju Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari "United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara - MINURSO";

51. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture;

52. Prijedlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore;

53. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje;

54. Prijedlog odluke o obrazovanju privremenog parlamentarnog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća;

55. Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – jun 2015;

56. Četvrti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2015;

57. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača (NPZP) 2012 - 2015, za period jul 2014 - jun 2015;

58. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu;

59. Izvještaj o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2014. godinu;

60. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2015. godinu;

61. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2015. godini;

62. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2015. godinu;

63. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2015. godinu;

64. Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014. godinu;

65. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2015. godinu;

66. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica Development", opština Tivat - projekat Luštica Bay;

67. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica - opština Herceg Novi;

68. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne "Orjenski bataljon" u Kumboru;

69. Prijedlog zaključaka (pet) povodom održanog kontrolnog saslušanja, ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića i v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte, Biserke Dragićević, kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti u vezi sa validnošću izdate garancije, shodno Aneksu ugovora, za završetak radova na hotelu "As" u Perazića dolu;

70. Izbori i imenovanja.

Izvor: Press služba Skupštine, 06.07.2016.