Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 6. jula 2015. godine održane sednice Zakonodavnog odbora i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet


130. sednica Zakonodavnog odbora

Na 130. sednici održanoj 6. jula 2015. godine, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

- Predlogu zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca;

- Predlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;

- Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu;

- Predlogu zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju;

- Predlogu zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju; i

- Predlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vanparničnom postupku Crne Gore.

Dnevni red sednice proširen je sa Predlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu, o kojem se Odbor pozitivno izjasnio.

Potrebnu većinu Odbora nije dobio Predlog zakona o dopuni Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013 i 32/2014 - odluka US), Odbor nije razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice i Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

105. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na 105. sednici održanoj 6. jula 2015. godine, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu.

Sednici su u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013 i 32/2014 - odluka US), prisustvovali Željka Vuksanović, predsednica Opštine Kolašin i Đuro Milošević, potpredsednik opštine Kolašin.

Nakon dvočasovne rasprave, navedeni Predlog zakona nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da prihvati Finansijske iskaze i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu.

Odbor je odlučio da predloži Skupštini da prihvati i Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2014. godinu. U odnosu na Finansijski izvještaj, dogovoreno je da bude razmotren na nekoj od narednih sednica Odbora, kada bude dostavljen i Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza KHOV za 2014. godinu.

106. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na 106. sednici održanoj 6. jula 2015. godine, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe i Predlog zakona o ličnom stečaju potrošača.

Odbor je takođe, razmotrio dva amandmana na Predlog zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga, prihvatio je navedene amandmane, tako da isti postaju sastavni dio Predloga zakona.

Odbor se upoznao sa Godišnjim izvještajem o radu Fonda za zaštitu depozita za 2014. godinu, kao i aktivnostima Fonda tokom 2014. godine, koje su se, u najvećoj mjeri, odnosile na obaveze iz redovnog poslovanja i obaveze vezane za usklađivanje principa osiguranja depozita sa važećim evropskim principima.

Razmatranje četiri amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji, odloženo je zbog odsustva predstavnika predlagača amandmana. Takođe, razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju odloženo je zbog odsustva predstavnika predlagača Zakona.

U okviru tačke tekuća pitanja članovi Odbora, između ostalog, obaviješteni su da je shodno dogovoru sa 98. sednice Odbora, kada je razmatran Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, Opština Herceg Novi, dostavljen Istraživački rad Parlamentarnog instituta Skupštine Crne Gore, na temu: "Uporedna iskustva u valorizaciji vojnih objekata ili spomenika kulture u turističke svrhe".

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 06.07.2014.