Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČELA SA RADOM VLADINA KOMISIJA ZA VALORIZACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

07.06.2017.


Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini predstavlja značajan neiskorišćeni potencijal koji je potrebno valorizovati na održiv način, kroz realiziciju ideja zainteresovanih investitora, kako bi ostvarili dalji rast poljoprivredne proizvodnje i konkuretnosti sektora proizvodnje hrane u Crnoj Gori, i omogućili otvaranje značajnog broja novih radnih mjesta, ocijenjeno je na prvoj sjednici Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović.

U tom pravcu, kroz rad novoformirane Komisije, država će pokazati angažovaniji odnos u pronalaženju optimalnijih modela za valorizaciju ukupnog raspoloživog zemljišta u Crnoj Gori, s obzirom na rastuće interesovanje domaćih i inostranih investitora za korišćenjem tog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, a u cilju ostvarivanja ekonomskih benefita po Crnu Goru.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović istakao je opredjeljenje Vlade da stvori uslove da se državno poljoprivredno zemljište ponudi na korišćenje na način kojim bi se efikasnije izašlo u susret kvalitetnim investicionim inicijativama. "Ne smijemo dozvoliti da nas investitori zaobilaze zbog administrativnih barijera. Posebno ne smijemo to dozvoliti kada je riječ o novom i rastućem talasu interesovanja investitora za poljoprivrednu proizvodnju u Crnoj Gori. Takvo interesovanje potvrda je da su poljoprivreda i proizvodnja hrane u Crnoj Gori prepoznati kao šansa za biznis, kao sektor koji ima snažnu podršku države, i kojoj su, zahvaljujući napretku u integracionom procesu, na raspolaganju sve izdašnija bespovratna sredstva EU fondova. Luksuz je posmatrati zapuštene hektare obradivog zemljišta u državnoj svojini, kojeg Crna Gora nema mnogo, a da neiskoristimo šansu da ih valorizujemo", ukazao je Simović.

On je na konstitutivnoj sjednici komisije istakao da su postavljeni ambiciozni ciljevi, kao i da očekuje da to tijelo u kontinuitetu i proaktivno raditi u cilju efikasnije valorizacije kompleksa državnog zemljišta. "Imamo mogućnost da kroz ovaj projekat ostvarimo brži rast obima crnogorske poljoprivrede, modernizaciju, rast konkuretnosti i zaposlenosti, i da doprinesemo supstituciji uvoza hrane i rastu izvoza. "Najkraće, cilj je da i kroz ovaj segment iskorišćavanja državnog resursa stvorimo preduslove za nova ulaganja, rad, razvoj i zapošljavanje", poručo je Simović.

Komisija će imati zadatak, ne samo da koordinira i predlaže modele vezane za valorizaciju zemljišta i priprema dokumentacije za oglašavanje, već i da proaktivno preduzima druge aktivnosti u cilju zaštite, iskorišćavanja i ukupnog unapređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa propisima.

Na prvoj sjednici istaknuta je potreba da se to tijelo ozbiljno pozabavi pitanjem uređenosti katastra nepokretnosti u dijelu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, što je u dosadašnjoj realizaciji procedura davanja državnog zemljišta na korišćenje bio najveći izazov prilikom identifikacije.

Komisija će, kako je rečeno, posebnu pažnju posvetiti i analizi statusa nekadašnje zadružne imovine u Crnoj Gori, kako bi se sagledale mogućnosti za njenu punu i zakonsku valorizaciju.

Na prvoj sjednici diskutovano je i o trenutno pristiglim zahtjevima za zakup. Ocijenjeno je da su u pitanju kvalitetni investicioni projekti. Tim povodom, odlučeno je da se pripremi tenderska dokumentacija koja će biti prezentirana na narednoj sjednici komisije, a koja se odnosi na oglašavanje oko 60 hektara zemljišta na području opštine Podgorica, za koje postoje interesovanja. Takođe, definisane su i smjernice za pripremu potrebne dokumentacije u cilju valorizacije zemljišta na području Šaskog jezera – Ulcinj.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 05.06.2017.