Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OD 1. JANUARA 2018. GODINE U PLANU POVEĆANJE OPŠTE STOPE PDV-A SA 19 NA 21 ODSTO, AKCIZA NA CIGARETE, ALKOHOL, UGALJ I GAZIRANU VODU KOJA SE ZASLAĐUJE

07.06.2017.


Ministar finansija, Darko Radunović rekao je da Vlada Crne Gore planira da od 1. januara 2018. godine poveća opštu stopu PDV-a sa 19 na 21 odsto, zajedno sa akcizama na cigarete, alkohol, ugalj i gaziranu vodu koja se zaslađuje.

"Cilj mjera fiskalne strategije je da javni dug od 2019. uđe u blagi pad i značajno se smanji u 2020. godini na 67 odsto, kao i smanjenje deficita, sa očekivanim suficitom od 4,5 odsto BDP-a u 2020.", izjavio je Radunović nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore, kojima je prezentirao mjere Fisakalne strategije u periodu od 2017. do 2020.

On je, pojašnjavajući da se radi mjerama koje se nalaze i na prihodnoj i na rashodnoj strani, naglasio da je njihov ukupan efekat u neto iznosu od 117 miliona eura, što bi trebalo da rezultira uštedom od 2,1 odsto BDP-a.

"Na prihodnoj strani mi ćemo imati uvećanje u iznosu od 132, 9 miliona eura. Na rashodnoj strani očekujemo uštedu od 41, 5 miliona eura, međutim, zbog obaveza koje imamo za sljedeće tri godine, koje su u iznosu od 57, 4 neto efekat će biti 117 miliona", objasnio je Radunović.

Radunović je najavio da niža stopa PDV-a neće biti mijenjana i da ona ostaje u istom nivou.

"To je urađeno sa namjerom da sačuvamo standard najugroženijih stanovnika Crne Gore, a takođe i zbog značaja turizma kao nosioca privrednog razvoja", ukazao je Radunović.

On je naveo da će biti zamrznuto i zapošljavanje u javnom sektoru tako što će po prirodnom odlasku sa posla tri zapošljena biti zamijenjena samo sa jednim. Dodaje da je mjerama predviđeno i da plate funkcionera budu smanjena za 6 odsto.

Radunović je ocijenio i mjere koje se odnose na socijalnu politiku.

"Redizajnirana je socijalna politika, tako da ćemo povećati socijalna davanja u slučajevima materijalnog obezbjeđenja porodice i u slučajevima dječjeg dodatka za 20 procenata. Kroz primjenu Zakona o implementaciji presuda Ustavnog suda stvoriće se pretpostavke o smanjenju davanja u sektoru socijalnih davanja i na Komisiji ćemo razmatrati set tih mjera i Ministarstvo za rad i socijalno staranje napraviće predlog davanja koja idu prema majkama sa troje i više djece. Cilj ovih promjena jeste da se javni dug, kad dostigne maksimum od 74, 6 odsto u 2019. godini uđe u blagi pad i zatim značajno smanji u 2020. godini na 67 odsto. A kada je u pitanju deficit budžeta očekujemo da će se ranije desiti smanjenje deficita, a već u 2020. godini da ćemo imati suficit od 4,5 odsto BDP-a. Sve ovo se radi sa ciljem da inopovjerioci steknu kredibilitet i rada Vlade Crne Gore i opšte Crne Gore, a samim tim, mislim da ćemo biti u prilici da promijenimo kreditni rejting, a na kraju dostupnost inofinansijskih tržišta trebalo bi da bude veća i u obimu i sa sniženjem kamata, pa i da kažem u boljoj ročnosti", zaključio je Radunović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 06.06.2017.


Naslov: Redakcija