Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UPUĆEN POZIV SVIM ZAINTERESOVANIM FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA DA SE UKLJUČE U JAVNU RASPRAVU NA KOJOJ ĆE SE RAZMATRATI NACRTI MEODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE REGULATORNOG PRIHODA I CIJENA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRAVILA O NAKNADI ZA RAD OPERATERA I IZMENI TARIFE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU


Obavještavamo Vas da je dana 30. aprila 2015. godine na web adresi Regulatorna agencija za energetiku: www.regagen.co.me (naslovna strana) obajavljen Poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu na kojoj će se razmatrati nacrti sljedećih akata:

1. Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije;

2. Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije;

3. Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom;

4. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o odobravanju naknade za rad operatora tržišta električne energije;

5. Pravila o izmjenama Pravila za izmjenu tarifa za električnu energiju.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Crne Gore, 30.4.2015.