Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O STRANCIMA I PRAVILNIK O BLIŽEM NAČINU IZDAVANJA POTVRDE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE: • Inicijativa za odlaganje primjene čl. 64. i 66. i člana 133. stav 1. tačka 7) Zakona o strancima i Pravilnika o bližem načinu izdavanja potvrde zavoda za zapošljavanje •


Turistički poslenici očekuju od nadležnih institucija da usvoje inicijativu Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca i Crnogorskog turističkog udruženja za odlaganje primjene čl. 64, 66 i 133, stav 1. tačka 7) (kaznene odredbe) Zakona o strancima i Pravilnika o bližem načinu izdavanja potvrde Zavoda za zapošljavanje, zaključeno je na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore, održane 5. maja 2015. godine. Ocijenjeno je da bi na taj način bile otklonjene administrativne barijere za zapošljavanje stranog, profilisanog kadra, što bi doprinijelo normalnom funkcionisanju ovogodišnje turističke sezone.

U radu sjednice učestovovali su, pored članova Odbora, predstavnici Unije poslodavaca i Crnogorskog turističkog udruženja, te Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zavoda za zapošljavanje.

Zaključeno je takođe da je zapošljavanje građana Crne Gore, prvenstveno mladih, jedan od prioriteta privrede u cjelini. Turizam je prepoznat kao strateška privredna grana i omogućava zapošljavanje ljudi različitog stepena stručnosti i obrazovanja. Turistička privreda se permanentno zalaže i pruža puni doprinos da se u Crnoj Gori stvara ambijent u kojem prioritet u zapošljavanju imaju domaći radnici. Analizirajući izvještaj o radu ZZCG o sezonskom zapošljavanju domaće radne snage u 2014. godini u turizmu i ugostiteljstvu je zaposleno 6.415 radnika ili 71,7 odsto od ukupno sezonsko zaposlenih (8.944). Istovremeno, u oblasti turizma i ugostiteljstva tokom 2014. izdato je 4.510 dozvola za rad stranaca ili 19,6 odsto od ukupne kvote (23.061).

"Zaključak je da je turistička privreda u 2014. sezonski zaposlila 10.925 radnika od čeka 59 odsto domaće radne snage i 41 odsto stranaca. Tržište rada i normativni ambijent još uvijek nijesu pogodni za primjenu ograničenja za rad stranaca na način kako je to Zakonom o strancima planirano. Turistička sezona je već otpočela i smatramo da nedostaje vrijeme za kvalitetnu implementaciju ovog zakona. U skladu sa navedenim, očekujemo od nadležnih institucija da usvoje inicijativu Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore i Crnogorskog turističkog udruženja za odlaganje primjene članova 64, 66 i 133, stav 1. tačka 7 (kaznene odredbe) Zakona o strancima ("Sl. list Crne Gore", br. 56/2014) i Pravilnika o bližem načinu izdavanja potvrde Zavoda za zapošljavanja Crne Gore. Implementacija Zakona o strancima predstavlja problem svih grana privrede i neizbježno vodi u smanjenje konkurentnosti, uvođenje privrede u zonu sive ekonomije i samim tim smanjenje budžetskih prihoda", saopštio je zaključke predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević.

Dodao je i zaključak da subvencije za zapošljavanje domaće radne snage u iznosu od 100 eura za prvi put zaposlenog odnosno 80 za drugi put zaposlenog treba nastaviti i ubuduće.

Potpredsjednik Privredne komore, Stanko Zloković, ocijenio je da je šteta što sastanak na ovom nivou nije održan prije donošenja Zakona o strancima, čije pojedine odredbe prave probleme ne samo turizmu već i ostalim sektorima. On je još jednom istakao poznato zalaganje ove asocijacije u pravcu zapošljavanja što više domaćih radnika u Crnoj Gori, ali je takođe ukazao da postoji manjak profilisanih kadrova u turizmu, koji je potrebno dugoročno otkloniti prilagođavanjem sistema obrazovanja.

"Privreda i njena Komora očekuju da se sistem obrazovanja prilagodi potrebama tržišta rada", rekao je Zloković.

Predsjednik CTU, Žarko Radulović, smatra da bi bilo dobro odložiti primjenu Zakona o strancima za tri godine. Za to vrijeme, naglašava, potrebno je reformisati crnogorski sistem obrazovanja i tako stvoriti stručne, visokoprofilisane domaće kadrove koji sada nedostaju, pa ih neophodno nadomjestiti stranim. Prema njegovim riječima, turistički poslenici su spremni da pomognu da se kroz dualno obrazovanje dođe do obučene domaće radne snage.

Predstavnica Unije poslodavaca, Suzana Radović, kazala je da je ta asocijacija učestvovala u izradi Zakona o strancima, te da su pravovremeno ukazivali na nedostatke ovog akta, ali da njihovi argumenti nijesu uvažavani. Smatra da se tek za četiri do pet godina može riješiti problem nedostajućeg domaćeg kadra u turizmu i to ukoliko se sistemski djeluje u pravcu rješavanja ovog problema.

Vršilac dužnosti direktora Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstva rada i socijalnog staranja, Edina Dešić Perazić, rekla je da zapošljavanje stranaca treba sagledavati kako sa strane poslodavaca tako i sa aspekta nezaposlenih osoba kojima je zaposlenje uslov rješavanja egzistencijalnih pitanja. Ministarstvo će kroz neposrednu saradnju sa ZZZ pratiti novi način zapošljavanja stranaca i dati punu podršku za primjenu ovih zakonskih rješenja. U slučaju promjena ponude i tražnje, Ministarstvo će pravovremeno reagovati kroz sistem kvota

Generalni direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove MUP-a Abid Crnovršanin kazao je da novi Zakon o strancima ima tri ključna benefita za Crnu Goru. Riječ je o suzbijanju nelojalne konkurencije, zaštiti stranih radnika od rada "na crno", kao i državnih interesa kroz suzbijanje sivog tržišta.

Direktorica Zavoda za zapošljavanje, Vukica Jelić, rekla je da osnovni princip Zakona o strancima zapošljavanje domaće radne snage, a gdje to nije moguće, angažovanje stranih radnika. Ona je apelovala na poslodavce u turizmu i srodnim djelatnostima da nađu načina da zaposle što više kadra iz Crne Gore. Ona je ocijenila da domaći kadar može gostima da pruži kvalitetnu uslugu, te je pozvala privrednike da prihvate i poštuju Zakon o strancima.

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Predrag Jelušić, ocijenio je da Zakon o strancima u cjelosti poslodavci nijesu osporili, te da nudi kvalitetna rješenja koja uređuju boravak i zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori. On je kazao da se problem nedostajuće domaće radne snage mora riješiti, tim prije što se u narednih pet do 10 godina očekuje da će investicije u naš turizam generisati potrebu za upošljavanjem nekoliko hiljada radnika.

U raspravi su učestvovali brojni privrednici koji su ukazivali na probleme iz prakse u vezi sa primjenom pomenutih zakonskih rješenja.

Na Odboru je dogovoreno i da se u roku od najduže sedam dana organizuje sastanak u Ministarstvu održivog razvoja i turizma sa predstavnicima Opštine i Luke Kotor te Ministarstva unutrašnjih poslova radi rješavanja problema crnogorskih turoperatora i kruz kompanija u vezi sa organizacijom izleta za goste sa kruzera u Kotoru. Problemi se odnose na povećanje postojećih taksi za autobuse i uvođenje novih, nelojalnu konkurenciju i smanjenje prostora za ukrcaj putnika.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Crne Gore, 6.5.2015.