Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA ODREĐENU OBLAST VJEŠTAČENJA: Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture i za oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu

07.03.2018.


Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja ("Sl. list CG", br. 8/2017), Ministarstvo pravde objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTURE I ZA OBLAST HEMIJE, ZAŠTITE PRIRODE I ZAŠTITE NA RADU

Ministarstvo pravde organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture i za oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu dana 26. marta 2018. godine, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, za kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima ("Sl. list CG", br. 54/2016) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja.

Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture i za oblast hemije, zaštite prirode i zaštite na radu vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja.

  • Kontakt telefon: 020/407-505
  • Žiro račun za uplatu: 832-1132-02
  • Iznos za uplatu: 459.90 eura

IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 05.03.2018.