Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONSKE REGULATIVE U PRAVCU MODERNIZACIJE BANKARSTVA KROZ RAZVOJ E-BANKINGA


Odbor udruženja banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore (PKCG) formirao je Radnu grupu koja će inicirati izmjenu zakonske regulative u pravcu modernizacije bankarstva kroz razvoj e-bankinga.

Na sjednici Odbora saopšteno je da u Crnoj Gori posluje 15 banaka, ali nema više od 14 hiljada korisnika e-bankinga.

"Nerazvijenost elektronskog bankarstva je posljedica malog tržišta naše zemlje. Među ograničavajućim faktorima razvoja modernog bankarstva su nemogućnost otvaranja računa online i zaključivanja transakcionih naloga putem telefona, pa je potrebno promjenom regulative urediti tu oblast", ocijenjeno je na sjednici Odbora.

Profesor Montenegro Business School Univerziteta Mediteran, Dragoljub Janković, rekao je da se danas, više nego ikada ranije, bankarstvo nalazi pod velikim uticajem tehnoloških promjena.

"Javili su se novi vidovi bankarstva poput elektronskog, internet, web, virtuelnog bankara pa i virtuelnih banaka i mobilnog bankarstva. Značajne promjene dešavaju se i na finansijskim tržištima, ne samo u njihovoj organizaciji i načinu rada, već i kroz veliku raznolikost finansijskih instrumenata kao što su derivati", rekao je Janković.

Posebno je, kako je dodao, interesantan prodor nebankarskog sektora u bankarski, ali i obrnuto.

Odbor je, kako je saopšteno iz PKCG, razmotrio i instrumente finansijske podrške Investiciono razvojnog fonda (IRF) za ovu godinu, realizaciju bankoosiguranja u Crnoj Gori, kao i informaciju o polaznim osnovama za realizaciju Podgoričkog modela, odnosno primjene Zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju.

IRF, kako je saopštila njen predstavnik Olja Stanković, kreditnim linijama ukupne vrijednosti 100 miliona EUR želi u ovoj godini da podstakne rast i razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta sa posebnim osvrtom na ciljne grupe kao što su žene, početnici i mladi u biznisu, visokoškolci i projekat IPARD Like.

"IRF će podržati razvoj prioritetnih sektora, odnosno turizma, poljoprivrede, drvoprerade, proizvodnju, usluge i ICT, uticaće na poboljšanje likvidnosti u privredi, unaprijeđenje infrastrukture i uslova života i rada građana na lokalnom nivou, kao i stanja životne sredine i energetske efikasnosti. Fond za tu namjenu planira direktne i aranžmane posredstvom poslovnih banaka", rekla je Stanković.

Kod direktnih kredita, koji mogu najviše iznositi tri miliona evra, kamatna stopa je do pet odsto, period otplate do 12 godina, odnosno do 15 godina za infrastrukturne projekte, sa grejs periodom do četiri godine.

"Posebne stimulacije kod direktnih kredita se odnose na projekte čijom se realizacijom planira pet i više novozaposlenih, kamatna stopa je niža jedan odsto, za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i manje razvijenim gradovima, odnosno Cetinju, Nikšiću i Ulcinju, kamatna stopa je niža jedan odsto, za investitore koji kao sredstvo obezbjeđenja za kredit IRF-a obezbijede bankarsku garanciju - kamatna stopa je niža 1,5 odsto", precizirala je Stanković.

Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore, Nikšiću, Ulcinju i Cetinju naknada za obradu kredita je 0,5 odsto, a ostalima jedan odsto. Krediti IRF preko poslovnih banaka su u iznosu do pet miliona evra.

Fond, kako je dodala, ne odobrava finansijsku podršku za djelove investicije koji služe za lične potrebe, ugostiteljske objekte koji isključivo pružaju usluge točenja pića, medije, izgradnju stambenih i poslovnih objekata, trgovinu, banke i osiguranje i proizvodnju vojne opreme.

Podgorički pristup predstavila je Milena Rmuš iz PKCG, koja je podsjetila da je u cilju rješavanja problematike nekvalitetnih kredita donesen Zakon dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju dugova.

"Glavni ciljevi su podsticanje oporavka dužnika, odnosno korisnika hipotekarnog kredita u finansijskim teškoćama restrukturiranjem duga, očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i omogućavanje pristupa novim sredstvima finansiranja radi stimulisanja ekonomskog oporavka i rasta", rekla je Rmuš.

Kao nacionalna asocijacija sveukupne privrede PKCG je, kako je saopštila, prepoznata kao institucija koja će preuzeti ulogu inicijatora aktivnosti u okviru Podgoričkog pristupa i ubrzati proces dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja u Crnoj Gori.

"Komora je potpisala Memorandum o razumjevanju sa Centralnom bankom (CBCG) i Ministarstvom finansija u cilju jačanja institucionalne podrške, saradnje i efikasne implementacije aktivnosti koje su predviđene Podgoričkim pristupom", navela je Rmuš.

PKCG je do sada organizovala nekoliko informativnih sesija o problemu nenaplativih kredita i mogućnosti za njegovo rješavanje. Nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima crnogorskih kompanija evidentno je da postoji i interes i potreba za uključivanje u taj proces.

U okviru Komore uspostavljeno je Operativno tijelo koje će informisati i usmjeravati kompanije koje su zainteresovane da se uključe u finansijsko restrukturiranje.

Izvor: Vebsajt RTCG, 05.03.3016.