Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O STATUSU ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM, KAO ORGANIZACIJA OD POSEBNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA

06.12.2019.


Od uvođenja decentralizovanog sistema finansiranja i propisivanja dodatnog iznosa sredstava za projekte koji se odnose na osobe sa invaliditetom, Savez slijepih, a naročito lokalne organizacije slijepih skoro da ne dobijaju finansijsku podršku za svoje aktivnosti tj. projekte, istakli su u Savezu slijepih Crne Gore.

Ukazujući na probleme, u Savezu ističu da u ovoj 2019. godini većina lokalnih organizacija slijepih nije dobila ni centa, odnosno navodno nijesu zadovoljili kriterijume tzv. nezavisnih procjenjivača čije kompetencije su u većini više nego sporne.

"Nemoguće je da aktivisti baš ni u jednoj lokalnoj organizaciji slijepih, ali ni stručna služba Saveza slijepih ne umije da piše projekte, a u prethodnom periodu smo ih napisali i realizovali na desetine. Prije će biti da ne poznajemo metode kako da saznamo imena, inače 'tajnih' procjenjivača, i metode saradnje sa njima, kako bi odobrili neki od naših projekata. Ukoliko je to razlog, a pretpostavljamo da jeste, srećni smo što se ne koristimo nemoralnim metodama i dostojanstveno ćemo se boriti za sistemsko uređenje finansiranja kako Saveza slijepih i naših lokalnih organizacija, tako i svih organizacija osoba sa invaliditetom", ističe se u saopštenju Saveza slijepih.

Jedan od glavnih problema je, kako ističu, nepostojanje Zakona o statusu organizacija osoba sa invaliditetom, kao organizacija od posebnog društvenog značaja uključujući i regulisanje njihovog sistemskog finansiranja.

"Poslije dvadeset godina od kada su Savez slijepih i lokalne organizacije slijepih bile prinuđene da se preregistruju u nevladine organizacije i izgube status udruženja građana od posebnog društvenog interesa, sistem je ove organizacije doveo praktično do gašenja", napominju u Savezu.

Kako dodaju, neprihvatljivo je da nadležna ministarstva dozvoljavaju da raznorazne nevladine organizacije koje su eksperti za sve i svašta dobijaju sredstva koja su namijenjena za projekte za osobe sa invaliditetom, naročito zbog toga što Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom obavezuje državu da preduzme mjere koje će omogućiti da osobe sa invaliditetom budu zastupane od autentičnih organizacija.

"Osim navedenog osobe oštećenog vida se srijeću i sa problemima u inkluzivnom obrazovanju, koje je još daleko od zadovoljavajućeg nivoa razvoja, a škole uglavnom nijesu opremljene osnovnim učilima i pomagalima za ravnopravno sticanje znanja djece oštećenog vida. Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, za osobe s potpunim oštećenjem vida koje je propisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 - odluka US, 42/2017 i 50/2017) je jedan od aktuelnih problema sa kojim se suočavaju i Savez i same osobe oštećenog vida. U cilju poštovanja pomenutog zakona, inicirali smo više postupaka protiv Ministarstva rada i socijalnog staranja, te centara za socijalni rad, koji vrše direktnu diskriminaciju i ne priznaju pravo na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida.

Na kraju pozvali su sve organizacije osoba sa invaliditetom da dignu glas protiv njihovog unižavanja, a predstavnike svih relevantnih institucija, da zajedničkim snagama i sistemskim rješenjima daju puni doprinos u rješavanju navedenih problema i građenju pravednijeg i boljeg društva.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 03.12.2019.


Naslov: Redakcija