Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

31. DECEMBAR 2019. GODINE ROK ZA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE ZA 2020. GODINU

06.12.2019.


Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016) i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Sl. list RCG", br. 3/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014, 18/2014 i 25/2016).

Preduzetnici koji ostvare ukupan promet po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti u iznosu manjem od 18 000 € na godišnjem nivou mogu se prijaviti kod Poreske uprave sa zahtjevom za paušalno oporezivanje tj. da svoju poresku obavezu mogu izvršiti plaćanjem u fiksnom mjesečnom iznosu čija je visina utvrđena u Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Preuzmite:
Obrazac ZPO.

Fizička lica koja su oporezovana u paušalnom iznosu, a koja nemaju drugih izvora oporezivih prihoda, nemaju obavezu podnošenja godišnje prijave za porez na dohodak fizičkih lica.

Za dodatne informacije možete pozvati telefonski centar Poreske uprave 19707 svakog radnog dana od 7 – 15 časova.


IZVOR: Vebsajt Poreska uprava, 02.12.2019.


Naslov: Redakcija