Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NACIONALNOM JAVNOM EMITERU RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE: Media centar ukazuje da Predlog zakona sadrži norme kojima se procedura izbora članova Savjeta RTCG pogoršala u odnosu na aktuelno zakonsko rješenje

06.11.2019.


Media centar smatra manipulacijom, kako su naveli, tvrdnje ministra kulture Aleksandra Bogdanovića povodom usvajanja Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, koji je saopštio da se novim rješenjima osigurava uređivačka i finansijska nezavisnost javnog servisa, a da je to potvrđeno od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije čije su sugestije prihvaćene.

Media centar ukazuje javnosti na to da se u Predlogu zakona koji je usvojila Vlada na sjednici održanoj 31. oktobra sadrže norme kojima se procedura izbora članova Savjeta RTCG pogoršala u odnosu na aktuelno zakonsko rješenje.

"Naime, Predlog zakona kojeg je usvojila Vlada predviđa da se članovi Savjeta RTCG biraju u Skupštini Crne Gore a da radno tijelo Skupštine (Administrativni odbor) sačini listu kandidata za članove Savjeta na osnovu biografije i iskustva kandidata, intervjua poslanika sa kandidatima i broja ustanova, odnosno nevladinih organizacija koje su podržale kandidaturu pojedinog kandidata", navodi se u saopštenju te NVO.

To, kako navode, praktično znači da će većina u Adminstrativnom odboru odlučiti o kandidatima i samo oni koji su po volji većine moći će da uđu u Savjet RTCG.

"Biografije kandidata, intervjui poslanika sa kanidatima su samo simuliranje procesa jer poslanici na osnovu svojih uvjerenja glasaju o kvalitetu kandidata. Ovakvu proceduru izbora članova Savjeta nije, po našim saznanjima, podržao kroz svoje mišljenje Savjet Evrope ali ni Evropska komisija iz prostog razloga jer ne postoje, na žalost, standardi ovih institucija u pogledu procedure izbora članova savjeta javnog servisa", navode iz Media cenra.

"Svakoj državi ponaosob ostavljeno je da reguliše ovo pitanje. Ministarstvo kulture i Vlada su odabrali rješenje kojim se ne snaži samostalnost Savjeta RTCG već, na žalost, osigurava puna kontrola ovog tijela od strane većine u Skupštini", navodi se u saopštenju.

Oni su saopštili da ukoliko Ministarstvo kulture ima zaista želju da poveća stepen samostalnosti Savjeta RTCG, koji je ključni upravljački organ, onda bi upliv političkih stranaka moralo da smanji na najmanju moguću mjeru.

"Ministarstvo kulture bi moglo da uputi direktno pitanje Evropskoj komisiji i Savjetu Evrope i zamoli ih da daju mišljenje da li je bolji koncept izbora članova Savjeta RTCG kojeg su predložili Media centar i Centar za građansko obrazovanja (CGO), a koji podrazumijeva da se proces imenovanja članova Savjeta RTCG umjesto u Skupštini obavi u Savjetu Agencije za elektronske medije. Takođe, Media centar i CGO predlažu da u postupku imenovanja članova Savjeta RTCG mogu učestvovati samo NVO koje su prethodne tri (3) godine imale budžet viši od 3000 eura (čime dokazuju svoj kontinuirani aktivizam) i koje nisu iz državnog ili budžeta lokalnih samouprava finansirane u iznosu iznad 50% njihovog godišnjeg budžeta", navode oni.

Oni istču da se na taj način smanjuje mogućnost da vladajuće poltičke partije preko NVO dominantno finansiranih iz javnih fondova i potpuno neaktivnih NVO ostvare uticaj u Savjetu RTCG.

"Koncept Media centra i CGO podrazumijeva da se, kao i do sada, u Savjet RTCG moraju imenovati predstavnici NVO koji dobiju najveću podršku kvalifikovanih NVO, tj. onih koje ispunjavaju kriterijume, bez ikakvog miješanja političkih partija. Na ovaj način bi u Savjet RTCG ušli istinski predstavnici NVO", navode u Media centru.

Oni ističu da su Media centar i CGO takođe predložili da postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti isključivo Savjet RTCG, kako se ne bi ponovile situacije nezakonitih smjena od strane drugih institucija.

"Ministar kulture iznio je informaciju da su u pripremi Predloga zakona učestvovali i predstavnici NVO, što bi trebalo da znači da je Predlog zakona proizvod zajedničkih stavova NVO i Ministarstva kulture. Nije nam poznato da je predstavnica NVO u radnoj grupi podržala Predlog zakona jer bi bilo nevjerovatno da predstavnik NVO želi da se poveća uticaj političkih partija na proces imenovanja članova Savjeta RTCG", ističe se u saopštenju.

"Predlozi NVO u procesu izrade medijskih, kao drugih zakona, po pravilu se ne prihvataju ukoliko utiču na gubitak kontrole vladajuće partije nad institucijama. Ovu tvrdnju dokazuje i nedavno objavljen Izvještaj sa javne rasprave povodom izrade Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama kada nijedan prijedlog Media centra i grupe NVO nije prihvaćen. Na osnovu iznijetih činjenica nameće se zaključak da Vlada neće samostalnu RTCG, a da ministarstvo kulture obmanjuje javnost", zaključuje se u saopštenju te NVO.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 03.11.2019.


Naslov: Redakcija