Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZA STANDARDE U OKVIRU POGLAVLJA 27 OKO MILIJARDU EURA


Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu, jedno je od najzahtjevnijih u pregovaračkom procesu i ispunjavanje svih standarda u toj oblasti Crnu Goru će koštati oko milijardu eura, poručeno je na javnoj debati.

Generalna direktorica za životnu sredinu i klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ivana Vojinović, rekla je da se Poglavlje 27 posebno ističe, ne samo zato što zahtijeva enormna finansijska ulaganja.

"Iako u Crnoj Gori još ne postoji neka precizna finansijska projekcija koliko će nas koštati ispunjavanje svih standarda i kriterijuma koje nam Poglavlje 27 donosi sa sobom, već sada, na bazi izvršenih preliminarnih analiza, došli smo do cifre koja prevazilazi iznos od milijardu eura", kazala je Vojinović.

To je, kako je rekla, gotovo trećina ukupnog bruto domaćeg proizvoda države Crne Gore na godišnjem nivou i govori o tome koliko su pozamašna finansijska ulaganja neophodna u tom Poglavlju.

Vojinović je poručila da je važno raditi na jačanju kapaciteta u izvršnim organima, ali i u dijelu sudskih instanci, imajući u vidu da je posebna vrsta izazova u okviru Poglavlja 27 vezana za ono što se tiče eko kriminala.

Prema njenim riječima, zakonodavstvo u okviru Poglavlja 27 je izuzetno obimno i 700 propisa čini Poglavlje 27, trećina evropskog akija.

Kako je rekla, standardi zaštite životne sredine u Evropskoj uniji EU najstrožiji su, u poređenju sa ostalim zemljama svijeta, Sjedinjenim Američkim Državama, Kinom, Brazilom. "Što znači da je to posebna vrsta izazova i nove aktivnosti sa kojom je država kandidat poput Crne Gore suočena".

Prema riječima Vojinović, u ovoj fazi dijaloga sa Evropskom komisijom uočava se da je Poglavlje 27 neka vrsta zajedničkog imenitelja svim pregovaračkim poglavljima.

Kad je u pitanju mjerilo koje je Crnoj Gori dato za otvaranje pregovaračkog procesa, to je, kako je rekla, izrada sveobuhvatne Nacionalne strategije sa Akcionim planom.

Ona je poručila da je u okviru strategije neophodno da se dođe do vrlo detaljne finansijske aproksimacije potreba u Poglavlju 27.

Vojinović je ukazala na četiri najzahtjevnije oblasti, u kojima postoji najveće zaostajanje i potreba za izgradnjom infrastrukture - upravljanje otpadom, klimatske promjene, kvalitet voda i oblast zaštite prirode.

Glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović rekao je da je Poglavlje 27 jedno od najzahtjevnijih, ne samo zbog ogromne pravne tekovine koju je potrebno primijeniti, nego zato što sa sobom povlači značajan administrativni kapacitet koji svaka zemlja treba da ima kako bi sprovodila zakonodavstvo EU.

To je, dodao je, i veoma skupo poglavlje, finansijski zahtjevno i, kako vrijeme bude odmicalo, sve više će rasti iznos nova koji će biti uložen u tu oblast.

"Imamo na raspolaganju i pretpristupnu pomoć EU za životnu sredinu, ali ona je mnogo manja u odnosu na ono što je potrebno da sama država, kroz nacionalni i budžet lokalnih samouprava, a i sama industrija, treba da uloži u narednim godinama kako bi unaprijedila standard", rekao je Pejović.

Prema njegovim riječima, činjenica da će ulagati značajan novac i da će biti sve veći fokusa na tom Poglavlju, govori o tome da Poglavlje vide kao mogućnost za unapređenje kvaliteta života građana, posebno u onom dijelu koji je bitan za zdravstveno stanje nacije.

Andre Lis iz Delegacije Evropske unije u Podgorici rekao je da je Poglavlje 27 jedno od najkompleksnijih pregovaračkog procesa, zbog kompleksnosti zakonodavstva, finansijskih i ljudskih resursa koji su potrebni.

Prema riječima Lisa, prvi prioritet je da se postave ukupni strateški ciljevi za Poglavlje 27.

"Crna Gora je zemlja nevjerovatnih prirodnih ljepota i nadam se da ćete uspjeti da očuvate to i da ćete biti posvećeni tome", rekao je on.

On je poručio da je važno da se ustanovi mreža zaštićenih oblasti Natura 2000, uključujući zaštitu obalnog područja, dodajući da je jako je važno da se vodi računa o urbanizaciji.

"Životna sredina pokriva mnogo oblasti, od poljoprivrede, komunalija, privatnih firmi i zahtijeva blisku saradnju između svih ministarstava i lokalnih samouprava i to zahtijeva vođstvo Ministarstva", poručio je Lis.

Kako je rekao, životna sredina je pitanje za crnogorsko društvo u cjelini i dijalog je ključ za sprovođenje.

Britanski ambasador u Podgorici Ian Viting rekao je da je veoma teško postići pravi balans između visokih ekoloških standarda i ekonomskog razvoja i poručio da dilema kako naći balans nema jednostavan odgovor.

I sama Evropska komisija, rekao je, smatra da je teret pravnih normi u toj oblasti težak, posebno za mala i srednja preduzeća.

Prema riječima Vitinga, pitanja životne sredine su često regionalna, a ponekad i globalna.

"Odgovor na njih, ako želimo da bude uspješan, mora biti međunarodni, regionalni, svjetski. Standardi EU koji se manifestuju kroz Poglavlje 27, predstavljaju dio našeg regionalnog odgovora na te izazove", naveo je on.

Viting je poručio da se svijest o razvoju životne sredine i zvanična politika njene zaštite u Velikoj Britaniji gradila decenijama.

"Naša iskustva su, u značajnoj mjeri, doprinijela nekim ključnim pravilima EU, posebno u oblasti prevencije zagađenja, kvaliteta vazduha i trgovine kvotama emitovanja gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte", rekao je Viting.

Izvor: Vebsajt CdM, 04.11.2015.