Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Ukidaju se naknade za upravne odbore, a povećavaju plate u javnom sektoru


Vlada Crne Gore utvrdila je 5. novembra 2015. godine Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji, kako je obrazloženo, ne podrazumijeva veću javnu potrošnju, a ukidaju se određene naknade za upravne odbore, komisije, savjete i radna tijela.

Ministar finansija Radoje Žugić rekao je da je taj resor na ovom zakonu radio dvije godine.

"Imali smo imali visok stepen saglasnosti na sjednici Vlade za podršku ovom zakonu koji znači važan iskorak u procesu fiskalne konsolidacije", rekao je Žugić.

Žugić je pojasnio da ovaj zakon ne znači i veću javnu potrošnju.

"Zakon ima elemente pravednosti, jer su Prijedlozi zakona u funkciji veće vladavine prava kojima se ukidaju određene naknade za upravne odbore, komisije, savjete i radna tijela", precizirao je on.

Prema njegovim riječima, više neće postojati dva kolosjeka u osvarenju zarada u javnom sektoru već isključivo jedan.

"Tako da ono što se dobije na jednoj strani, kroz odnos povećanja zarada, štedi se na drugoj po osnovu takozvanog duplog kolosjeka koji smo imali do sada", precizirao je Žugić.

On je naveo da je prednost zakona u transparentnosti, pravednosti, objektivnosti i adekvatnoj valorizaciji određenih javnih poslova gdje se za iste ili slične poslove prima ista ili slična zarada.

"Ovim zakonom smo uveli ujednačenost, pravednost, transparentnost i fiskalu održivost. Ovaj zakon znači uvođenje reda u javnom sektoru i nastavak procesa fiskalne konsolidacije kada je u pitanju relativno velika pozicija u strukturi rashodne strane budžeta", rekao je Žugić.

On je naveo da će Predlog zakona biti dostavljen parlamentu zajedno sa budžetom.

"Očekujemo da ćemo imati većinsku podršku i u Skupštini, jer zakan daje sve ono što su prednosti jednog sistema nagrađivanja", smatra Žugić.

On je, na pitanje da li će nekom plata biti veća, a nekom manja, rekao da je fiskalni uticaj nulti.

"Imamo valorizaciju radnih mjesta kroz povećanje, ali i smanjivanje na poziciji savjeti, radna tijela, komisije, upravni odbori. Tako da, u suštini, imamo neutralnu poziciju likvidnosti, ali i otvoreniji, objektivniji i transparentniji sistem nagrađivanja", rekao je Žugić.

Kako je rekao, neće biti onih sa manjim platama.

Na pitanje da li je Prijedlogom zakona obuhvaćeno i sudstvo, Žugić je rekao da zakon obuhvata zarade u javnom sektoru, što podrazumijeva i sudstvo.

"Jedini način da dobijemo podršku za ovaj krupni iskorak u procesu fiskalne konsolidacije i uređenje ovog javnog sistema ogromne javne potrošnje je da budemo jednaki prema svima u javnom sektoru", poručio je on.

U suprotnom, dodao je, zakon se dovodi u pitanje.

Upitan da li bi se plate po koeficjentu predviđenim zakonom primjenjivale od 1. januara 2016. godine, ministar je rekao da to zavisi od toga šta će parlament da uradi.

"Moguće da će biti od 1. januara, po prijedlogu Vlade, a moguće i da ćemo naći neki kompromis", zaključio je on.

Izvor: Vebsajt CdM, 05.11.2015.