Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 6. novembra 2015. godine dve sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona


Nastavak 116. i 119. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održane 6. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 časova, u Plavom salonu.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održaće nastavak 116. śednice nakon završetka 119. śednice.

Dnevni red (nastavak 116. śednice)

- Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture, sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Terna Crna Gora DOO.

119. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Dnevni red:

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;

2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama;

3. Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

- koji je podnio poslanik Damir Šehović;

4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o geološkim istraživanjima koji su podnijele poslanice: Jelisava Kalezić i Branka Bošnjak;

5. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare;(grupa poslanika –Jelisava Kalezić,Miodrg Lekić..)

6. Predlog za izbor Bankarskog ombudsmana u skladu sa članom 92 stav 2 Zakona o bankama, koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić, Filip Vuković, Rešid Adrović i Veljko Zarubica;

7. Tekuća pitanja.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 05.11.2015.