Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 5. novembra nastavljena Druga śednice drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini, održane sednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmotreni prijedlozi zakona, amandmani na prijedloge zakona i Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu


Nastavljena druga śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini

Trećeg dana druge śednice drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini poslanici su završili raspravu o Izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu.

107. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Na 107. śednici održanoj 5. novembra 2015. godine Odbor je razmotrio tri amandmana na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju i to:

- amandman koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Halil Duković, Maida Bešlić, Jasmin Sutović i Radovan Obradović i

- dva amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović.

Predstavnici predlagača zakona su prihvatili amandman koji su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Halil Duković, Maida Bešlić, Jasmin Sutović i Radovan Obradović, pa shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), postaje sastavni dio Predloga zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.

Dva amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović, predstavnik predlagača zakona nije prihvatio. Takođe, amandmani nijesu prihvaćeni ni od strane Odbora.

Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio izvještaj sa kontrolnog saslušanja koje je održano na 100. śednici Odbora, povodom tragičnog događaja u fabrici oružja "Tara" u Mojkovcu.

Takođe, Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio predlog zaključaka sa 105. śednice koja je bila posvećena temi: "Dostupnost, sadržaj i analiza rezultata briseva bolnica na teritoriji Crne Gore".

Članovi Odbora su se upoznali sa predstavkom za razmatranje Izvještaja Državne revizorske institucije o "Efikasnosti korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom", koju je uputilo Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

52 śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Na śednici održanoj 5. novembra 2015. godine, Odbor je podržao Predlog zakona o vinu, Predlog zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju, Predlog zakona o biocidnim proizvodima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu.

Odbor je odlučio da podnese četiri amandmana na Predlog zakona o biocidnim proizvodima. Amandmani Odbora postali su sastavni dio Predloga zakona.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 05.11.2015.