Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 5. septembra 2016. godine održana śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Utvrđen Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2017. godinu i razmotreni amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR


158. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanoj 158. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji ("Sl. list RCG", br. 28/2004, 27/2006 i 78/2006,"Sl. list CG", br. 17/2007, 40/2011 - dr. zakon i 31/2014), jednoglasno je utvrdio Nacrt budžeta Državne revizorske institucije za 2017. godinu.

Odbor je, u skladu sa članom 76 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US), razmotrio zahtjev za saglasnost na izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu. Imajući u vidu da u trenutku izjašnjavanja nije bilo kvoruma, Odbor će se o navedenom aktu izjasniti na nekoj od narednih śednica.

Odbor je, takođe, razmotrio amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, koje su podnijeli poslanici: Zoran Jelić, Rešid Adrović, Maida Bešlić, Veljko Zarubica i Radovan Obradović. Imajući u vidu da je predstavnik predlagača prihvatio amandman 1 (28-1/16-2/11), kao i amandman 3 (28-1/16-2/6), Odbor je konstatovao da isti postaju sastavni dio teksta Prijedloga zakona. Nakon izjašnjavanja, amandman 2 (28-1/16-2/11) nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 05.09.2016.