Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU


Uprava za vode, shodno odredbama čl. 7 stav 2 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br.8/09) daje na javnu raspravu

 

PREDLOG

PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2015. GODINU

i

J A V N I   P O Z I V

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2015. godinu i da svoje komentare, primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Predlog plana dostave Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:“Bulevar Revolucije“24, Podgorica, tel: 020 224 593020 224 593; fax: 020 224 594 i na e-mail: upravazavode@gov.me.

Javna rasprava o Predlogu plana trajaće od 05.08.-31.08.2015. godine

Takođe, zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Uprave za vode svakog radnog dana u vremenu od 10-12 časova izvršiti uvid u Predlog plana i dobiti potrebna pojašnjenja o istom, kao i na web site: www.upravazavode.gov.me

Javna rasprava o Predlogu plana davanja koncesija u oblasti voda za 2015. godinu održaće se u prostorijama Uprave za vode, velika sala, dana 31.08.2015. godine, sa početkom u 11 časova.

NAPOMENA: Tekst Predloga Plana davanja koncesija u oblasti voda za 2015. godinu možete preuzeti pritiskom na link http://www.upravazavode.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=211178&rType=2.

Izvor: Vebsajt Uprave za vode, 05.08.2015.