Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ALA PROJEKAT DOPRINIO USKLAĐIVANJU ZAKONODAVSTVA SA TEKOVINAMA EU U DIJELU SLOBODNOG PRUŽANJA USLUGA I ZAŠTITE KONKURENCIJE


Puno usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u okviru jedinstvenog tržišta i usluga jedan je od najzahtjevnijih zadataka za Vladu Crne Gore, a ALA projekat, kojim upravlja GIZ GmbH, približio je Crnu Goru ovom cilju, istakla je vođa projekta, Suzana Lizgara, na njegovoj završnoj konferenciji.

Na konferenciji su predstavljeni rezultata skoro 30-omjesečnog projekta "Aproksimacija zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije", koji je Ministarstvo ekonomije realizovalo u saradnji sa Agencijom za međunarodnu saradnju njemačke Vlade GIZ, a koji je kofinansiran od strane Evropske unije.

Kako se ističe, cilj ALA projekta je bio aproksimacija zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU u dijelu dvije komponente - slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije, u saradnji sa GIZ-ovim ekspertima na projektu.

Lizgara je tom prilikom naglasila da su Vlada Crne Gore i Ministarstvo ekonomije slobodnim kretanjem usluga postavili kamen temeljac za usklađivanje svoje politike i zakonodavstva s pravnim tekovinama EU.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Andre Lis, pohvalio je rad eksperata na projektu i svih uključenih strana, naglasivši da je ALA projekat od ogromnog značaja s obzirom na činjenicu da je u Crnoj Gori 70 odsto crnogorske ekonomije bazirano na pružanju usluga.

"Kreiranje odgovarajućeg regulatornog okvira je od krucijalnog značaja za omogućavanje efikasne implementacije Direktive o uslugama na interno tržište. Reforma javne administracije i sudstva je ogroman izazov i horizontalan proces koji će imati ogroman uticaj", istakao je Lis. 

On je naglasio da, iako je mnogo toga urađeno, još uvijek postoje potrebe na polju politike konkurencije, istakavši da je podrška Vlade Crne Gore i Parlamenta veoma bitna u procesu usvajanja novog Zakona o zaštiti konkurencije ili izmjenama postojećeg.

Zamjenik ambasadora Njemačke u Crnoj Gori, Uve Merkoter, naglasio je da je GIZ imao veliku ulogu u implementaciji projekta.

"Primarni cilj njemačke razvojne saradnje bio da pruži podršku ekonomskim i strukturnim reformama Vlade Crne Gore, kako bi pomogli da zemlja postane članica EU. Saradnja s Crnom Gorom se, dakle, od bilateralne pretvorila u regionalnu saradnju", dodao je Merkoter.

Direktorica kancelarije GIZ u Crnoj Gori, Brigit Hoel-Rolf, izrazila je zadovoljstvo saradnjom sa svim crnogorskim organima u dijelu izgradnje kapaciteta, jačanju tih institucija i povećanju svijesti o ALA projektu.

"Opšti cilj ALA projekta je bio olakšati proces pridruživanja EU kroz podršku usklađivanju crnogorskog zakonodavnog okvira s pravnim tekovinama EU u oblasti tržišne konkurencije i usluga, kao i kroz podršku upravi u sprovođenju regulatornog okvira", dodala je Hoel-Rolf.

Načelnica Direkcije za regionalnu saradnju, regionalne inicijative i evropske integracije pri Ministarstvu ekonomije, Milica Šćepović, je u dijelu komponente Direktive o uslugama naglasila da su nadležna ministarstva, agencije, lokalne samouprave i poslovne zajednice bili aktivno uključeni i značajno su doprinijeli sprovođenju ovog projekta, kao i procesu pripreme Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama u nacionalno zakonodavstvo.

"Važno je naglasiti da je analizirano preko 133 zakona i podzakonskih akata, a da je identifikovana lista od 330 usluga", navela je ona.

Zamjenik vođe ALA projekta, Miloš Andrović, ocijenio je da je politika zaštite konkurencije u protekle tri godine pokazala veliki napredak u Crnoj Gori.

"Ovaj period je označio formiranje Agencije za zaštitu konkurencije kao nezavisnog i samostalnog organa što je doprinijelo većoj efikasnosti u spovođenju propisa, dok je istovremeno cijeli zakonodavni okvir usklađen sa Evropskim propisima. Ovo je svakako od izuzetnog značaja na planu EU integracija i očekivanog skorijeg otvaranja Poglavlja VIII u pregovorima sa EU, koje je od fundamentalnog značaja za funkcionisanje zajedničkog unutrašnjeg EU tržišta i razvoj tržišta u Crnoj Gori", kazao je Andrović.

On je istakao da je odlučnost u sprovođenju politike konkurencije rezultirala povećanjem svijesti kompanija o potrebi samostalnog poslovanja, bez dogovora sa direktnim konkurentima na štetu kupaca, te naglasio da je sljedeći korak obezbjeđivanje efikasnog sistema kažnjavanja.

Samostalna savjetnica Agencije za zaštitu konkurencije, Jovana Tošković, naglasila je da je zahvaljujući ALA projektu Agencija imala rastući trend aktivnosti, na osnovu kojih je dato pozitivno mišljenje Evropske Unije, sadržano u godišnjem izvještaju za Crnu Goru za 2015 za Poglavlje 8 – Politika konkurencije.

"Do sada su tokom projekta izdate 73 koncetracije i još pet ih je u proceduri. Agencija je bila uspješna po pitanju donošenja rješenja u vezi sa zabranjenim sporazumima i zloupotrebom dominantnog položaja, a njene aktivnosti su prepoznate od strane Upravnog i Vrhovnog suda, što je potvrđeno i presudama. Sa aspekta zakonodavnog napretka, tokom projekta su tri podzakonska akta usvojena od strane Vlade Crne Gore i stupila na snagu", zaključila je Tošković.

Izvor: Vebsajt CdM, 05.07.2016.