Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 6. jula sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet


105. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 6. jula 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavoj sali.

Dnaevni red:

-Usvajanje zapisnika sa 100, 101, 102, 103, 104. i 107. sjednice-

1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu, koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

2. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu;

3. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala sa Finansijskim izvještajem za 2014. godinu i

4. Tekuća pitanja,

130. sednica Zakonodavnog odbora biće održana 6. jula 2015. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca;

2. Predlog zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice;

3. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;

4. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu;

5. Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju;

6. Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

7. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;

8. Predlog zakona o dopuni Zakona o registrima prebivališta i boravišta;

9. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vanparničnom postupku Crne Gore.

106. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 6. jula 2015. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe (skraćeni postupak);

2. Predlog zakona o ličnom stečaju potrošača;

3. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga;

4. Razmatranje amandmana (četiri) na Predlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji;

5. Razmatranje amandmana (jedan) na Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju;

6. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2014. godinu (na upoznavanje) i

7. Tekuća pitanja

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 05.07.2014.

PKCG: Seminar - Nova pravila marketinga u promovisanju brendova 10. jula 2015. godine

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za razvoj preduzetništva Glavnog grada Podgorica, u petak 10.07.2015. godine, organizuje seminar sa početkom u 9:00 časova, na temu: Nova pravila marketinga u promovisanju brendova. Predavač na seminaru je prof.dr Jelena Žugić.

Seminar se organizuje sa ciljem da se ukaže na značaj marketinga za mala i srednja preduzeća, na važnost kreiranja najboljeg marketing miksa i kako izbjeći najčešće greške koje se događaju u marketingu.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse sopstvenih radnih sredina.

Prisustvo na seminaru možete potvrdite najkasnije do srijede, 8. jula 2015. godine, na e-mail adresu: vblecic@pkcg.org ili na faks: 020 230-493. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Crne Gore, 03.07.2014.