Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE POVODOM IZRADE NACRTA ZAKONA O SIGURNOSTI OPERACIJA SA UGLJOVODONICIMA: Konsultacije traju do 20. juna 2018. godine

06.06.2018.


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), objavljuje javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima.

Nacrtom zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima se implementira Direktiva 2013/30/EU o sigurnosti opreracija sa ugljovodonicima u podmorju i o izmjenama Direktive 2004/35/EZ.

Javne konsultacije će trajati do 20. juna 2018. godine. Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo upućuje organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima zainteresovanim za pitanja koja se uređuju ovim zakonom.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona, u cilju potpunije razmjene informacija, učestvovanja zainteresovanih strana u pripremi zakona i otklanjanja negativnih posljedica u primjeni zakona.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati putem e-mail-a na adresu ljiljana.maksimovic@mek.gov.me ili predrag.radulovic@mha.gov.me i na portal e-uprave ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom "Javne konsultacije – Zakon o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima").

Kontakt osobe za koordinaciju konsultacija su Ljiljana Maksimović, tel: 020 482-290 i Predrag Radulović, tel: 020 675-976.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 01.06.2018.


Naslov: Redakcija