Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA OBUKA PORESKIH SLUŽBENIKA NA TEMU: "ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU – PRIMJENA U PRAKSI"


U cilju blagovremene pripreme za primjenu Zakona o izmjeni Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 20/2015), koja će početi 1. jula 2016. godine, u Centrali Poreske uprave se održava radionica na temu primjene Zakona o upravnom postupku, namijenjena poreskim inspektorima u Sektoru za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor.

Predavači na radionici su službenici Ministarstva finansija – Direktorat za poreski i carinski sistem, i to načelnik Odsjeka za drugostepeni carinski i poreski postupak, Mirko Jovović, i samostalni savjetnik u Odjeljenju, Lela Ivanović, te poreski inspektori u Poreskoj upravi, Dragoljub Nikolić, Branka Jauković i Anka Raičević, a isti će kolegama predočiti izmjene Zakona, u kontektu sprovođenja mjera iz nadležnosti Poreske uprave, sa posebnim fokusom na postupak inspekcijskog nadzora, kao i vezu navedenog Zakona sa Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015), kao bazičnim pravnim aktom koji reguliše rad Poreske uprave, te Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/2003 i "Sl. list CG", br. 76/2009, 57/2011, 18/2014 i 11/2015).

Imajući u vidu da Zakon o upravnom postupku propisuje pravila postupanja javno-pravnih organa u cilju zaštite prava i pravnih interesa pravnih i fizičkih lica, na radionici su prezentovana osnovna načela propisana Zakonom o upravnom postupku, poput zakonitosti, srazmjernosti, ekonomičnosti i efikasnosti postupka, te prava stranke na pravnu zaštitu i aktivnu pomoć u postupku.

Navedena obuka prva je u nizu, a istu će proći svi poreski inspektori u cilju uniformne primjene odredbi Zakona o upravnom postupku, koja će rezultirati kreiranjem pozitivne prakse i pravosnažnih odluka i rješenja u postupanju.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 05.05.2016.