Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA NEUSMJERENIH SIJALICA ZA DOMAĆINSTVA: Zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće. Propisane su novčane kazne za pravno lice u iznosu od 3.000 do 20.000 eura, za odgovorno lice od 150 do 1.300 eura i za preduzetnika od 300 do 3.000 eura

06.03.2019.


U većini podgoričkih prodavnica i dalje se mogu kupiti klasične sijalice sa žarnom niti snage od 75 vati (W) i više, iako je njihovo stavljanje na tržište zabranjeno. Iz Uprave za inspekcijske poslove objašnjavaju da je do 1. januara ove godine mogla da se vrši isporuka na tržištu žarulja od 75 W, te da se te sijalice i dalje mogu prodavati na tržištu do isteka zaliha. Ipak, u 11 kontrola ove godine inspektori su zabranili stavljanje na tržište 13 vrsta, odnosno 5.250 komada neusaglašenih proizvoda koje je uvoznik vratio dobavljaču.

Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstva ("Sl. list CG", br. 38/2017 - dalje: Pravilnik) u primjeni je od 1. jula prošle godine kada je zabranjeno stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage 100 vati i veće, a od 1. januara ove godine i za klasične sijalice od 75 vati. Međutim, ni prodavci ni kupci još nijesu najbolje upoznati sa odredbama tog Pravilnika. U nekoliko podgoričkih prodavnica, u kojima i dalje prodaju sijalice snage 75, ali i 100 vati, ukazali su da ih niko ne kontroliše i da se Pravilnik ne odnosi na zalihe.

"Zabranjen je uvoz žarulja snage od 75 vati i više, ali ne i prodaja. Mi i dalje možemo prodavati one sijalice koje imamo u zalihama. Imamo sijalice sa žarnom niti snage od 100W marke Philips koje su nam ostale u zalihama i prodajemo ih i dalje. Ostalo je još par komada", ukazao je jedan od prodavaca.

Iz Uprave za inspekcijske poslove objašnjavaju da se pomenutim Pravilnikom uvodi fazna zabrana stavljanja proizvoda neusmjerenih sijalica za domaćinstvo na tržište, za proizvode koji ne ispunjavaju propisane tehničke zahtjeve utvrđene za pojedinačnu fazu. Primjena tog propisa, pojašnjavaju, znači zabranu stavljanja na tržište proizvoda koji ne ispunjavaju propisane zahtjeve eko dizajna. To podrazumijeva prvu isporuku proizvoda na tržište Crne Gore, ali ne i prodaju onih proizvoda koji su se do datuma početka primjene u nekoj od faza već našli na tržištu.

"Dakle, do momenta stupanja na snagu druge faze, odnosno do 1.1.2019. godine, mogla je da se vrši isporuka na tržištu klasičnih sijalica sa žarnom niti od 75W, a ove sijalice se i dalje mogu prodavati na tržištu sve do isteka zaliha", istakli su iz Uprave.

Tržišna inspekcija, naglašavaju iz Uprave, u kontinuitetu vrši nadzor nad prometom električnih sijalica sa aspekta označavanja energetske efikasnosti i tehničkih zahtjeva eko dizajna.

Od 1. jula 2018. godine, prva faza, u toj oblasti, ističu, izvršeno je 59 inspekcijskih pregleda i utvrđena 21 nepravilnost koje su se odnosile na povredu Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list CG", br. 57/2014 i 3/2015 - ispr. - dalje: Pravilnik) u dijelu neispunjavanja utvrđenih tehničkih zahtjeva eko dizajna, neobezbjeđivanja tehničke dokumentacije, nepropisnog označavanja proizvoda i slično.

"Na tržištu Crne Gore zatečena je 21 vrsta neusaglašenih proizvoda u količini 24.063 komada, za koje je izrečena mjera trajne zabrane prometa. Od navedene količine proizvoda za tri vrste u količini od 40 komada, uvoznik se odlučio za mjeru uništenja proizvoda, dok su ostali proizvodi vraćeni proizvođaču/distributeru", pojasnili su iz Uprave.

U 2019. godini, počev od 1. januara, kada je u primjeni druga faza, izvršeno je, dodaju, 11 inspekcijskih pregleda.

"U jednom slučaju, tržišni inspektori su, postupajući po obavještenju Uprave carina zabranili stavljanje na tržište Crne Gore 13 vrsta neusaglašenih proizvoda u količini 5.250 komada. Uvoznik se odlučio da izvrši povraćaj proizvoda dobavljaču", ukazali su iz Uprave.

Centar za zaštitu potrošača, ukazala je pravnik savjetnik Jasna Božović, do sada nije imao prijave građana u vezi sa prodajom klasičnih sijalica, što govori u prilog tome da građani nisu dovoljno informisani sa odredbama Pravilnika, koji je usvojilo Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Zakonom.

"Propisivanje zabrane stavljanja na tržište klasičnih sijalica je u skladu sa praksom Evropske unije i uvođenjem novih tehnologija na naše tržište. Mišljenja smo da su trgovci i distributeri upoznati u dovoljnoj mjeri s tim propisima. Odredbama pomenutog pravilnika, trgovci su dobili dovoljno vremena da uklone te proizvode sa tržišta", smatra Božović.

Shodno Zakonu u vezi sa odredbama Pravilnika, ističu, propisane su novčane kazne za pravno lice u iznosu od 3.000 do 20.000 eura, za odgovorno lice od 150 do 1.300 eura i za preduzetnika od 300 do 3.000 eura.

"U ovoj oblasti Tržišna inspekcija je preduzimala mjere zabrane prometa i nije izrekla novčanu kaznu. Ukoliko se utvrdi ponovna povreda propisa izreći će se novčana kazna", zaključili su iz Uprave.


IZVOR: Vebsajt CdM, 02.03.2019.


Naslov: Redakcija