Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Slab učinak institucija u bori protiv korupcije

06.03.2017.


Visoke plate državnih tužilaca moraju biti praćene adekvatnim rezultatima, poručio je ministar pravde Zoran Pažin, navodeći da u borbi protiv korupcije nije zadovoljan učinkom institucija.

On je, govoreći na antikorupcijskoj konferenciji koju organizuje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), rekao da MANS ima moralno pravo da govori o korupciji u Crnoj Gori, jer neprikosnoveno i istrajno ukazuje na postojanje korupcije u crnogorskom društvu.

Pažin je rekao da ostaje pitanje kakvo je mjesto i uloga državnih institucija u borbi protiv korupcije, prije svih onih koje su pozvane da otkrivaju i krivično gone učinioce krivičnih djela.

"Kao građanin i ministar nijesam zadovoljan učinkom ovih institucija, niti mogu biti zadovoljan. Prije svega, statistika još ukazuje da najznačajnije slučajeve korupcije iniciraju najčešće organizacija civilnog društva, kao što je MANS, a ne organi nadležni za otkrivanje i krivično gonjenje ove kategorije krivičnih djela iz kataloga korupcije", ukazao je on.

 Pažin je naveo da nije zadovoljan ni efektima primjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Sl. list CG", br. 58/2015).

Prema njegovim riječima, Zakon je odličan i jedan od najsavremenijih, ne samo u regionu, nego i Evropi, a da se postavlja pitanje zašto su rezultati nedostatni.

 Odgovor na to pitanje, dodao je, vodi ili do neznanja onih koji treba zakon da primjenjuju ili do nedovoljne posvećenosti onih koji treba da ga primjenjuju.

 Pažin je rekao da mu je teško da prihvati kao opravdan razlog neznanje, imajući u vidu edukacije, seminare, publikacije iz te oblasti.

"Kao ministar pravde borio sam se i izborio za visoke plate državnih tužilaca, plate višestruko više nego plate ostalih nosilaca javnih funkcija, a da ne govorim koliko puta više od prosječne zarade u Crnoj Gori. Takva visoka plata mora biti praćena visokim rezultataima, jer je to ravnoteža koja je potrebna crnogorskom društvu, a ta ravnoteža sad izostaje", poručio je on.

Ako je, kako je rekao, odgovor u nedovoljnoj posvećenosti onih koji treba da otkrivaju i procesiuiraju ta krivična djela, onda treba imenovati imenom i prezimenom odgovorne, odnosno u situaciji kakva jeste, neodgovorne, i zamijeniti ih onima koji će biti profesionalniji i odgovorniji.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici, Aivo Orav, ukazao je da je u protekloj godini u Crnoj Gori u ovoj oblasti ostvarena određena poboljšanja, podjetivši na navode iz Izvještaja Evropske komisije za 2016. godinu, da je institucionalni okvir za borbu protiv korupcije ojačan.

"Ostvaren je određeni napredak u uspostavljanju bilansa rezultata u srpječavanja korupcije, naročito korupcije na visokom nivou. Međutim, Crna Gora se i dalje suočava sa izazovima u ovoj oblasti. Korupcija je i dalje prisutna u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan problem", poručio je on.

 Orav je ukazao da se u svim oblastima spječavanja korupcije ne primjenjuju adekvatno i djelotvorno sankcije propisane zakonima.

"Izazove Crna Gora treba da prevaziđe ne zato što je to obaveza na agendi EU, već i zato što je to važno za dobro stanje njenih građana, za ekonomiju i funkcionisanje države u cjelini", naveo je on.

Orav je poručio da će EU nastaviti da podržava Crnu Goru u borbi protiv korupcije. "Ali nadležne države institucije su te koje treba da preduzmu reforme u ovoj oblasti tako što će proaktivno djelovati u pravcu izgradnje kredibilnog bilansa rezultata u borbi protiv korupcije".

Američka ambasadorka Margaret En Uehara rekla je da je Crna Gora uradila puno da uspostavi institucije za borbu protiv korupcije ala specijalnom tužiocu Milivoju Katniću za konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma.

Kako je ukazala, Sjedinjene Američke Države pomažu društvu u sprovođenju reformi vezano za vladavinu prava.

Borba protiv korupcije, kako je rekla, zahtijeva saradnju svih.

"Vlada mora da preduzme konkretne akcije da se bori protiv korupcije, da se krivično gone odgovorni, NVO i mediji moraju da učestvuju u tome, naglašavaju korupciju kad je vide i podrže napredak. Građani moraju da ustanu i u svakodnevnom životu traže pravo da vode svoj život bez tereta korupcije", rekla je Uehara.

 Ta borba je duga i teška, ali je, kako je rekla, sigurna da će Crna Gora uspjeti.

Izvršna direktorica MANS-a, Vanja Ćalović Marković, navela je da sve one reforme koje bi trebalo da pokažu reforme u praksi i koje bi trebalo da pokažu da su novi zakoni, procedure i institucije donijele nešto kvalitetno, nažalost pokazuju da mimo instuitucionalnog i zakonskog okvira nijesmo daleko odmakli.

"Kad pogledate pokazatelje koji treba da vam pokažu efekat, vidite da su rezulatati nula ili blizu nule", rekla je ona.

Nažalost, kad je u pitanju ta borba, kako je ukazala, ceh obično plaćaju oni na najnižem nivou društvene hijerarhije. "Naravno, i od saobraćajnog policajca zavisi da li će neko izgubiti život, ako je korumpiran, ali cijenu korupcije na visokom nivou plaćaju generacije, desetine, hiljade ili stotine hiljada".

"Prošli smo faze reformi u kojima nije bila potrebna snažna politička volja da se daju rezultati i ovo je trenutak i godina u kojoj bi rezultati trebalo da se konačno pojavljuju. Ali ne oni rezultati koji će ići od opstrukcije do političke eliminacije, gdje se korupcija koristi kao vrsta alata da se pojedinci unutar struktura drže poslušnim, već iskrena borba protiv korupcije, posebno na visokim nivoima, gdje je potrebna i najveća politička volja za to, ali gdje su i posledice najveće", rekla je Ćalović Marković.

Kako je rekla, poslije deset ili 15 godina obuka samo u bolasti finansijskih ostraga, "red je da imamo konačno opipljiv rezultat".

Marković Ćalović je saglasna sa ocjenom da je prevencija ključna, ali da je i represija izuzetno značajna.

 Njemački ambasador Hans Matern poručio je da svi moraju promijeniti način na koji razmišljaju kako bi se borili protiv korupcije. "Ta borba je jedan od najvažnijih zadataka za zemlje kandidate na putu ka EU".

"Tako da vas pozivam da ulažete u krivično gonjenje, ali možda čak i malo više u samu prevenciju, sprječavanje korupcije. To je način da se pobijedi korupcija i postignu rezultatai u borbi protiv korupcije", rekao je Matern.

Otpravnik poslova britanske Ambasade u Podgorici, Gavin Vesi, rekao je da se napredak u borbi protiv korupcije može ostvariti samo kroz konstruktivni dijalog, saradnju i partnerstvo, da svi imaju odgovornosti i sa to počinje od pojedinca.

"Mnoge pozitivne stvari su ostvarene u ovoj oblasti u Crnoj Gori, stvaranje novih zakona, institucija procedura. MANS i druge organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u ovom procesu i želim da im zahvalim na naporima", ukazao je on.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 03.03.2017.


Naslov: Redakcija