Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U POČETNU FAZU PRIPREME ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

06.02.2019.


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo zdravlja upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u početnu fazu pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći i svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare dostave, u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg broj 46 i na e-mail: mzdravlja@gov.me ili milica.golubovic@mzd.gov.me.

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o hitnoj medicinskoj pomoći ("Sl. list CG", br. 49/2008 i 40/2011 - dr. zakon), u cilju bolje organizacije, pružanja kvalitetne i blagovremene hitne medicinske pomoći i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zdravstvene zaštite, kao i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći trajaće 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja i portalu e-uprave.

Lice zaduženo za koordinaciju i konsultovanje zainteresovane javnosti je Milica Golubović, koja će sve inicijative, predloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 30.01.2019.


Naslov: Redakcija