Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANJA MAKSIMALNO DOZVOLJENIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Cijene goriva nepromijenjene

06.01.2021.


Od 5.januara 2021.godine, važiće iste cijene naftnih derivata kao u protekle dvije sedmice :

  • BMB 98 - 1.18 eur/l
  • BMB 95 - 1.14 eur/l
  • Eurodizel - 1.03 eur/l
  • Lož ulje - 1.02 eur/l

Prema odredbi Uredbi o načinu obrazovanja maksimalno dozvoljenih maloprodajnih cijena naftnih derivata ("Sl. list RCG", br. 52/2002, 55/2002, 23/2003, 32/2005 i 35/2005 - ispr. i "Sl. list CG", br. 73/2008, 73/2010, 18/2015 i 63/2015 - odluka US), naredni obračun će se obaviti 18. januara, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 19.januara 2021.godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo kapitalnih investicija, 04.01.2021.


Naslov: Redakcija