Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA UPRAVA: Naplata potraživanja vršiće se i primjenom mjere iniciranja stečajnog postupka kod onih obveznika kod kojih su već iscrpljeni svi ostali instrumenti, a usvajanjem Zakona o reprogramu poreskog duga obveznicima će biti omogućeno plaćanje obaveza na do 60 mjesečnih rata

06.01.2017.


Poreska uprava se intenzivno bavi upravljanjem poreskim dugom i usmjerila je sve dostupne resurse na naplatu potraživanja kod obveznika kod kojih postoji šansa za naplatu, sa čime će nastaviti i 2017. godine, saopštio je njen direktor Miomir M. Mugoša.

On je naveo da će pristup praćenju regularnosti poslovanja koji su ustanovili tokom prošle godine, a koji je podrazumijevao neselektivno postupanje poreskih inspektora i nultu stopu tolerancije na sivu ekonomiju, ali i intenzivno komuniciranje sa obveznicima i asocijacijama privrednika, nastaviti i ove godine.

"Ovakvo postupanje PU pozitivno su ocijenile Privredna komora i Unija poslodavaca Crne Gore, s kojima ćemo nastaviti da jačamo saradnju, osluškujući na taj način potrebe poreskih obveznika, ali i kanališući važne informacije o njihovim pravima i obavezama sa aspekta poreske legislative", rekao je Mugoša.

Mugoša je, govoreći o ukupnoj bruto naplati, ukazao da je ona na kraju prošle godine iznosila 935,4 miliona eura, što je čak 44 miliona eura više nego 2015, odnosno 23 miliona eura iznad plana za cijelu prošlu godinu.

"Ostvarenje naplate rezultat je intenzivnih aktivnosti na centralnom i regionalnom nivou za naplatu, kako tekućih, tako i zaostalih potraživanja, i to kroz upotrebu svih instrumenata predviđenih Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015) i svom ostalom poreskom legislativom", naveo je Mugoša.

Kada je u pitanju naplata po pojedinačnim poreskim oblicima, naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u bruto iznosu bila je 466,64 miliona eura, odnosno 23 miliona eura više nego 2015 godine, poreza na dohodak fizičkih lica 161,46 miliona eura, odnosno 22 miliona eura više, porez na dodatu vrijednost 201,4 miliona eura što je 2,5 miliona eura više i porez na dobit 46,14 miliona eura odnosno 3,5 miliona eura iznad ostvarenja u 2015. godini.

Mugoša je, govoreći o problemu naplate poreskog duga, ukazao da se intenzivno bave pitanjem upravljanja poreskim dugom, prateći pri tom smjernice Državne revizorske institucije (DRI) i međunarodnih eksperata za javne finansije.

"Tokom prošle godine uspjeli smo da realizujemo detaljnu analizu poreskog duga, te da sve dostupne resurse usmjerimo na naplatu potraživanja kod obveznika kod kojih još postoji neka šansa za naplatu duga", naveo je Mugoša.

On je dodao da će primjenu takvih mjera nastaviti i u narednom periodu, primjenjujući čak i nepopularnu mjeru iniciranja stečajnog postupka kod onih obveznika kod kojih su već iscrpljeni svi ostali instrumenti, a usvajanjem Zakona o reprogramu poreskog duga obveznicima će biti omogućeno plaćanje obaveza na do 60 mjesečnih rata, čime planiramo obezbijediti jedan dio potraživanja.

"Svakako da u sistemu PU postoje i potraživanja koja pripadaju obveznicima koji već godinama ne obavljaju djelatnost i koji su likvidirani, zbog čega ne postoji gotovo nikakva mogućnost njihove naplate. Takva potraživanja bi, prema preporukama DRI i najboljom međunarodnom praksom, trebalo otpisati ili izdvojiti u posebnu evidenciju, po sticanju zakonskih preduslova", objasnio je Mugoša.

On je najavio da će u ovoj godini nastaviti aktivnosti započete tokom prošle, a koje podrazumijevaju selekciju obveznika za kontrolu na osnovu efikasne analize rizika i prepoznavanja djelatnosti kod kojih postoji veći stepen rizika za izbjegavanje poreskih obaveza.

"Na taj način omogućićemo racionalno korišćenje dostupnih resursa i njihovo usmjeravanje na obveznike kod kojih zaista postoji niži stepen poreske discipline. Istovremeno radićemo na jačanju servisa i modernizaciji usluga poreskim obveznicima, te kroz pojačanu komunikaciju i transparentan i otvoren pristup obveznicima podsticati dobrovoljno poštovanje poreskih propisa", rekao je Mugoša.

On je, odgovarajući na pitanje koliko je Crna Gora odmakla u pregovorima o ulasku u Evropsku uniju (EU) kada su u pitanju poglavlja koja se odnose na poresku politiku, ukazao da je Poglavlje 16 posvećeno oporezivanju, a PU je, uz Ministarstvo finansija, direktno zadužena za praćenje harmonizacije poreske legislative u Crnoj Gori sa pravnom tekovinom EU u toj oblasti, kao i za realizacije aktivnosti na ispunjavanju uslova za zatvaranje pregovora u tom poglavlju.

"Crnogorsko poresko zakonodavstvo je u najvećoj mjeri usklađeno sa pravnom tekovinom EU, a potpuna usklađenost biće obezbijeđena do momenta pristupanja", dodao je Mugoša.

S ciljem postizanja povezanosti i koordinacije sa zemljama članicama EU, kontinuirano se radi na primjeni najbolje prakse i standarda EU, izmjeni zakonskih propisa i jačanju administrativnih kapaciteta za njihovu primjenu.

"Do momenta pristupanja u okviru PU biće izmijenjena i organizaciona struktura, s ciljem osnivanja Centralne kancelarije za vezu, koja će biti nadležna za razmjenu informacija i upotrebu VIES sistema unutar EU, a informacioni sistem PU biće spreman za međupovezanost i međuoperativnost sistema poreskih uprava EU", objasnio je Mugoša.

Prema njegovim riječima, PU održava i uspješnu uzajamnu saradnju, kako sa poreskim upravama regiona, koje se suočavaju sa sličnim izazovima u obezbjeđenju efikasnog funkcionisanja i naplate poreskih prihoda, tako i sa naprednim poreskim upravama EU, koje predstavljaju model za reformu crnogorskog poreskog sistema sa administrativne i legislativne tačke gledišta.

"S tim ciljem razmjenu iskustava i kompetenci ostvarujemo učešćem u programu EU Fiscalis 2020, kao i Evropske organizacije poreskih uprava (IOTA), a njihove aktivnosti doprinose izgradnji kompetenci i sticanju naprednih znanja kod poreskih službenika, neophodnih za efikasno suzbijanje nelegalnog poslovanja, borbu protiv prevara i izgradnju modernih servisnih funkcija u PU", zaključio je Mugoša.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 04.01.2017.


Naslov: Redakcija